szkolenie autocad

Skala w AutoCAD – Jak Ją Prawidłowo Ustawić?

Zastosowanie skali w programie AutoCAD pozwala na zmianę wymiarów rysunku z jednoczesnym zachowaniem jego proporcji.

 

Dotyczy to nie tylko samodzielnie narysowanych obiektów, ale także skanów, zdjęć czy map. Korzystając z ustawiania skali, możesz ręcznie dopasować wymiary tych elementów do wielkości swojego projektu.

W programie AutoCAD masz kilka możliwości, jeśli chodzi o modyfikację rozmiaru obiektów. Poznaj proste i bardziej zaawansowane metody ustawiania skali zarówno dla rysunków, jak i wydruków. Skorzystaj z profesjonalnego kursu, w którym nauczysz się właśnie tego!

Dzięki lekturze tego artykułu:

 • Nauczysz się 3 sposobów na zmianę wymiaru obiektów bez utraty ich kształtu i proporcji
 • Dowiesz się, jak przygotować projekt do wydruku w odpowiedniej skali
 • Poznasz takie pojęcia jak skala opisu i skala linii

projektowanie

Czym jest skala w AutoCAD i do czego służy jej ustawianie?

 

Funkcja skali w AutoCAD służy do modyfikacji rozmiarów obiektów w taki sposób, by ich proporcje zostały zachowane.

Pomniejszony lub powiększony obiekt wygląda dokładnie tak jak oryginał, ma jedynie inne wymiary. Skalować można pojedyncze elementy, ale także całe bloki.

W AutoCAD zmiana skali może być potrzebna na przykład wówczas, gdy korzysta się z gotowych szablonów – bloków. Takie obiekty wstawiane do projektu mają określone wymiary, które trzeba dostosować do rozmiaru danego rysunku.

Skalowanie może być potrzebne na przykład wówczas, gdy w projekcie pojawiają się takie same elementy, różniące się jedynie wymiarami – na przykład fragmenty instalacji, różnej wielkości okna na fasadzie budynku itp.

Za pomocą narzędzi do zmiany skali można również dostosować rozmiar wstawianych do projektów map, zdjęć czy skanów.

 

AutoCAD – różnica między skalą rysunku a skalą wydruku

 

Skala rysunku dotyczy zmiany wymiarów danego obiektu w samym projekcie, w stosunku do pozostałych jego elementów.

Skala wydruku w AutoCAD jest całkowicie innym zagadnieniem niż skala rysunku. Te ustawienia dotyczą wyłącznie tego, jaki będzie rozmiar narysowanych obiektów w stosunku do wybranego rozmiaru papieru.

 

Skala rysunku AutoCAD – poradnik krok po kroku

 

Skalowanie rysunku w AutoCAD można przeprowadzić na jeden z trzech sposobów.

 

Zmiana skali rysunku AutoCAD za pomocą współczynnika skali – skalowanie proste

 

AutoCAD, Zmiana skali rysunku AutoCAD

 

 1. Upewnij się, że jesteś na karcie modelu (informacja w lewym dolnym rogu).
 2. W Narzędziach głównych z obszaru Zmień kliknij na ikonkę Skala. Możesz również wywołać tę funkcję, wpisując SKALA w wierszu poleceń.
 3. Zauważysz z pewnością, że kursor zmienił swój kształt na kwadratowy i że wyświetla się obok niego tekst Wybierz obiekty. Elementy, które mają zostać przeskalowane wybierzesz, klikając na nie lub zaznaczając prostokątem.
 4. Zatwierdź swój wybór, naciskając Enter na klawiaturze.
 5. Po zatwierdzeniu przejdziesz do określania punktu bazowego. Kursor ma teraz kształt krzyża, a obok niego znajduje się miejsce na wpisanie współrzędnych. Punkt bazowy jest miejscem, wokół, którego odbywa się skalowanie – sam pozostaje nieruchomy. Obiekty poddawane modyfikacji oddalają się od punktu bazowego. Najczęściej punktem tym jest środek okręgu, geometryczny środek innego kształtu albo lewa dolna krawędź obiektu.
 6.  Kolejnym krokiem będzie wybór współczynnika skali. Obok kursora pojawi się pole, w którym możesz wpisać wybraną wartość liczbową. Podanie liczby z przedziału 0-1 spowoduje, że element zostanie pomniejszony. Jeśli wpiszesz liczbę powyżej 1, powiększysz wybrane elementy.
 7.  Zatwierdź swój wybór, naciskając Enter na klawiaturze.

 

AutoCAD, Skalowanie proste

AutoCAD, Określanie współczynnika skali

AutoCAD – skala rysunku z kopiowaniem

 

To funkcja, która pozwala na utworzenie pomniejszonego lub powiększonego obiektu, z jednoczesnym zachowaniem oryginału.

Efektem tych działań są dwa elementy na rysunku: jeden w oryginalnych wymiarach i drugi, większy lub mniejszy w stosunku do pierwotnego.

 1. Z górnej wstążki menu wybierz Zmień>Skala. Możesz również skorzystać z wiersza poleceń, wpisując w nim słowo SKALA.
 2. Postępuj tak jak w sposobie pierwszym: wybierz obiekty do skalowania i określ punkt bazowy.
 3. Gdy przy kursorze pojawi się polecenie Określ współczynnik skali, masz możliwość użycia polecenia Kopiuj. Zrobisz to wpisując Kopiuj w wierszu poleceń lub naciskając K i Enter na klawiaturze.
 4. Określ współczynnik skali i zatwierdź całość naciskając Enter na klawiaturze komputera.

 

AutoCAD – skala z odniesieniem

 

Korzystając z tej opcji, możesz zmienić skalę obiektu w oparciu o długość jednego z elementów Twojego projektu. Pamiętaj o odpowiednim zarządzaniu czasem swojej pracy jak i całościowym zarządzaniu projektem.

Takie skalowanie może być przydatne na przykład wtedy, gdy chcesz wstawić do rysunku skan, mapę czy zdjęcie – dzięki podziałce i liniom wymiarowym możesz nadać im pasujący do całości rozmiar.

Dzięki skalowaniu z odniesieniem nie musisz liczyć ręcznie, jaki współczynnik skali należy zastosować. Wystarczy, że skorzystasz z narysowanej linii pomocniczej, do której zostanie dopasowany nowy obiekt.

Aby zastosować skalowanie z odniesieniem, przejdź standardowo przez opisane powyżej punkty, aż do momentu, w którym wybiera się współczynnik skali.

Wpisz O – symbol odniesienia. Program AutoCAD poprosi Cię o wybór początkowego i końcowego punktu odniesienia lub podanie wartości jego długości.

 

AutoCAD – skala wydruku dla rzutni

 

Dzięki ustawieniu odpowiedniej skali wydruku możesz zadbać o to, by projekt dobrze prezentował się na papierze: by jego szczegóły były widoczne, a jednocześnie – by żaden element nie znalazł się poza obszarem drukowania. Warto zadbać o te wartości wizualne, działają one na jego marketingowy potencjał.

 

AutoCAD, Określanie skali wydruku dla rzutni

 

Działając w obszarze modelu, tworzysz rysunek w skali 1:1. Jeśli chcesz go wydrukować i zaplanować układ projektu na papierze, przejdź do obszaru papieru. Obszar możesz zmienić w dolnym menu programu.

 

AutoCAD, Ustalanie skali wydruku

 

Aby właściwie ustawić w AutoCAD skalę wydruku, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do widoku Papieru.
 2. W lewym dolnym rogu dodaj nowy Układ, korzystając ze znacznika +, a następnie przejdź do tego układu. W układzie możesz edytować takie ustawienia jak: styl tekstu opisu, wymiarowania, a także styl wydruku.
 3. W obszarze układu możesz podzielić ekran na rzutnie, czyli stworzyć kilka widoków tego samego modelu z różnych perspektyw. Domyślnie ustawiona jest jedna rzutnia. Skalę wydruku ustawiasz osobno dla każdej z rzutni. Dla ułatwienia zajmiemy się tutaj przypadkiem z jedną rzutnią.
 4. Skala rzutni jest widoczna w dolnym pasku menu, pod warunkiem, że klikniesz na ikonkę Maksymalizuj rzutnię.
 5.  W dolnej części ekranu możesz wybrać odpowiednią skalę dla rzutni. W tym celu wybierz jedną z dostępnych opcji. Możesz również zastosować skalę automatyczną, klikając Dopasuj albo wprowadzić własne ustawienia niestandardowe.
 6. Jeśli w układzie znajduje się więcej rzutni, skalę dla każdej z nich ustawia się analogicznie.

 

AutoCAD, Wybór odpowiedniej skali dla rzutni

Skala linii AutoCAD

 

W programie AutoCAD możliwa jest zmiana współczynnika skali linii. W ten sposób można zmienić gęstość kreskowania rysunku. Mówiąc inaczej, zmiana dotyczy tego, jak długie będą kreski lub jak blisko siebie będą kropki albo kreski w danym obiekcie.

Domyślnie współczynnik skali linii ustawiony jest na 1. Im mniejsza wartość, tym kresek będzie więcej w danej jednostce rysunkowej.

Jak zmodyfikować skalę linii w AutoCADzie? Możesz to zrobić indywidualnie dla każdego obiektu lub globalnie, dla wszystkich elementów rysunku.

Aby zmienić współczynnik skali linii dla jednego obiektu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy.

Wybierz z listy Właściwości. W otwartym w ten sposób oknie będziesz miał możliwość zmiany. W punkcie Skala rodzaju linii wybierz odpowiadającą Ci wartość.

 

AutoCAD, Zmiana współczynnika skali linii

 

Globalna zmiana współczynnika skali odbywa się w następujący sposób: poprzez wybór z górnej belki menu Właściwości>Rodzaj linii>Inny. W otwartym oknie wybierz Pokaż szczegóły, a następnie ustaw globalny współczynnik skali.

 

AutoCAD, Globalna zmiana współczynnika skali

 

AutoCAD, Ustawienie globalnego współczynnika skali

 

Skala opisu w AutoCAD

 

W AutoCAD zmiana skali opisu w układach służy do dopasowania elementów tekstowych, liczbowych i innych do wymiarów rysunku.

Obiekty opisowe tworzy się, nadając im odpowiednie atrybuty. Zmiana skali dotyczy wszystkich elementów, którym nadano właściwość Opisowy (Właściwości>Tekst>Opisowy: Tak).

Zmiany skali opisu dla pojedynczego obiektu dokonasz w oknie Właściwości. Jeśli obiekt ma charakter opisowy, masz możliwość ustawienia dla niego skali – wyboru z listy lub ustawienia własnej.

 

AutoCAD, Zmiana skali opisu dla pojedynczego obiektu

 

Skala wymiarowania w AutoCAD

 

W programie AutoCAD skala wymiarowania dotyczy liczb, których używa się do podawania rozmiarów poszczególnych elementów. Poprzez ich skalowanie możesz zwiększyć ich widoczność albo sprawić, że nie będą zasłaniały innych obiektów.

Aby zmienić skalę dla wymiarów, rozwiń Opis z Narzędzi głównych i wybierz opcję Menedżer stylu wymiarowania. Możesz dodać tam własny nowy styl albo zmodyfikować już istniejący.

 

AutoCAD, Skala wymiarowania

 

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły