kurs autocad

Rysowanie w AutoCAD – Poradnik Wraz z Przykładami

Jeśli chcesz tworzyć projekty w AutoCAD, czeka Cię przede wszystkim nauka rysowania w programie.

 

AutoCAD daje wiele możliwości korzystania z gotowych szablonów i obiektów, jednak to umiejętność rysowania prostych elementów linii, okręgów czy prostokątów przyda Ci się najbardziej.

To dzięki niej będziesz mógł sobie pozwolić na kreatywność, a z czasem – na wykonywanie bardziej zaawansowanych prac.

Przeczytaj poradnik, w którym poznasz podstawy rysowania w programie AutoCAD.

A jeśli chcesz tworzyć profesjonalne projekty to nasz kurs programy AutoCad, krok po kroku przeprowadzi Cię przez najbardziej zaawansowane funkcje programu.

 

auto cad kurs

 

Dzięki lekturze dowiesz się:

 • Co oznaczają podstawowe pojęcia związane z obsługą programu: model, układ, warstwa, blok
 • Jakiego rodzaju projekty możesz tworzyć w programie AutoCAD
 • Od czego zacząć, gdy zamierzasz stworzyć własny projekt
 • Jak narysować takie elementy, jak: linia, prostokąt, okrąg
 • W jaki sposób możesz modyfikować narysowane obiekty

Ten poradnik jest dla Ciebie, jeśli jesteś studentem lub uczniem i zaczynasz tworzyć w programie AutoCAD.

Przyda Ci się także wówczas, gdy wiążesz swoją przyszłość zawodową z architekturą, aranżacją wnętrz, budową maszyn, projektowaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Do czego służy program AutoCAD?

 

Zacznijmy od najważniejszych informacji: czym właściwie jest program AutoCAD i jakie rysunki możesz w nim wykonywać?

Projekty 2D i 3D w programie AutoCAD

 

Program AutoCAD jest dostępny w dwóch wersjach: pełnej oraz LT. W wersji pełnej (a także testowej oraz studenckiej) masz możliwość wykonywania zarówno klasycznych rysunków 2D, jak i projektów trójwymiarowych. Wersja LT jest uproszczona i umożliwia tworzenie wyłącznie projektów 2D.

Jeśli chcesz opanować podstawy rysowania w AutoCADzie, najlepiej zacząć od tworzenia obiektów dwuwymiarowych.

W ten sposób możesz rysować projekty pomieszczeń i budynków, instalacji, elementów architektury krajobrazu. Rysunki 2D są przydatne także w tworzeniu dokumentacji projektowych.

Projektowanie 3D jest bardziej zaawansowaną funkcją programu. Służy do tworzenia realistycznych wizualizacji obiektów: budynków, maszyn i innych, w których szczególnie ważne jest pokazanie ich z różnych perspektyw.

rysowanie techniczne

Rysowanie w AutoCAD – podstawy

 

W tym poradniku zajmiemy się rysowaniem dwuwymiarowym z użyciem dostępnych w programie AutoCAD narzędzi.

Dowiesz się, jak rozpoczynać pracę, jak przygotować arkusz, w którym stworzysz projekt, jak wykonać proste rysunki i wprowadzić własne ustawienia.

 

Od czego zacząć rysowanie w AutoCAD?

 

Gdy chcesz rozpocząć pracę w programie AutoCAD, masz dwie możliwości: utworzenia nowego projektu lub otwarcia już istniejącego – tak jak w większości programów graficznych czy biurowych.

Odpowiednią opcję wybierzesz w górnym menu, za pomocą ikonek po prawej stronie od symbolu A.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na utworzenie nowego projektu, program poprosi Cię o wybór szablonu. Pliki z szablonami są instalowane razem z oprogramowaniem.

Pracując w ten sposób, możesz korzystać z przypisanych do danego pliku ustawień, takich jak style, rodzaje linii, układ warstw i inne.

 

rysowanie w autocadzie

 

Szablony możesz tworzyć także samodzielnie, zapisując je w formacie .dwt w odpowiednim folderze na dysku.

Rysowanie w układzie i modelu AutoCAD – różnice między zakładkami

 

Gdy będziesz chciał rozpocząć rysowanie w AutoCAD, prawdopodobnie zauważysz, że w programie znajdują się dwa rodzaje zakładek: Model i Układ. Czym różnią się od siebie i w której należy wykonywać rysunki?

W zakładce Układ znajduje się obszar wydruku projektu. Powiększając lub pomniejszając widok obiektu w układzie, możesz dopasować go do rozmiaru papieru.

Możesz również podzielić układ na rzutnie, czyli kilka widoków tego samego obiektu.

Zakładka Model służy do rysowania projektów. Utworzone w niej obiekty będą widoczne również w układzie, a jeśli zmodyfikujesz rysunek, zmiany pojawią się w obu zakładkach.

 

autocad rysowanie

Warstwy na rysunkach w AutoCAD

 

Rysowanie w AutoCADzie odbywa się z wykorzystaniem warstw. To narzędzie, które służy do porządkowania struktury rysunku. To, w jaki sposób będziesz używał warstw, zależy od Twojego sposobu pracy.

Tworząc plan mieszkania, możesz na przykład używać jednej warstwy do rysowania konturów ścian, innej do rysowania elementów wyposażenia, a jeszcze innej – do zaznaczenia drzwi i okien.

Poszczególnym warstwom możesz przypisywać określone właściwości. Ułatwia to pracę i ogranicza konieczność wprowadzenia ustawień dla kolejnych elementów rysunku.

 

Jak zacząć pracować w warstwach AutoCAD?

 

Otwórz Menedżera właściwości warstw. Możesz to zrobić korzystając z górnej belki menu (Narzędzia główne>Właściwości warstw) lub wpisując WARSTWA w wierszu poleceń.

 

warstwy w autocadzie

 

W otwartym w ten sposób oknie znajdziesz listę warstw – każdy projekt zawiera domyślnie warstwę 0, której nie można usunąć.

 

autocad

 

W Menedżerze właściwości warstw możesz wykonać następujące czynności:

   • Dodać nową warstwę
   • Utworzyć warstwę i zamrozić ją we wszystkich rzutniach układu
   • Usunąć warstwę
   • Ustawić daną warstwę jako bieżącą

 

Menedżer właściwości warstw służy także do wprowadzania ustawień dla warstw: widoczności, koloru, rodzaju i szerokości linii, przezroczystości i innych.

Rysowanie linii w AutoCAD

 

Rysowanie linii w AutoCADzie odbywa się, tak jak w przypadku wszystkich innych elementów, w obszarze modelu.

Z Narzędzi głównych w górnej części ekranu kliknij na ikonę Linia. Zaznacz kursorem na arkuszu, gdzie ma się znajdować początkowy punkt linii, a następnie zaznacz punkt końcowy.

Opcjonalnie możesz wprowadzić jego współrzędne. Zatwierdź, naciskając Enter na klawiaturze.

 

rysowanie lini autocad

 

Jakie możliwości daje Ci narzędzie do rysowania linii?

 • Tworzenie polilinii – obiektów składających się z kilku połączonych ze sobą linii. Polilinię możesz stworzyć od zera, wybierając odpowiednie narzędzie z menu lub zaznaczyć kilka linii i utworzyć z nich jeden obiekt.
 • Możesz wykorzystać w programie AutoCAD rysowanie linii w odległości. Odsuwając od siebie dwa elementy, można na przykład utworzyć rysunek składający się z linii równoległych. Aby narysować linię w odległości od innego elementu, wybierz z Narzędzi głównych Zmień>Odsunięcie. Określ odległość i wybierz punkt, od którego linia ma zostać odsunięta.
 • Rysowanie linii pod kątem. W AutoCAD możesz skorzystać z narzędzia wprowadzania dynamicznego. Znajdziesz je w dolnym pasku menu. Rysując linie z wykorzystaniem wprowadzania dynamicznego, możesz wpisać w polu obok kursora długość linii w określonych jednostkach, a następnie kąt.

 

rysowanie autocad

Rysowanie okręgu w AutoCAD

 

Aby narysować w programie AutoCAD okrąg o określonych wymiarach, wybierz narzędzie Okrąg z Narzędzi głównych. Rozmiar okręgu możesz określić na kilka sposobów: wskazując na arkuszu środek i promień, środek i średnicę, podając 2 lub 3 punkty na konturze okręgu, a także określając punkty styczne.

 

autocd kurs


Rysowanie prostokąta i innych figur geometrycznych w AutoCAD

 

Jeśli chcesz narysować kwadrat lub prostokąt w AutoCADzie, wybierz z górnej belki menu narzędzie Prostokąt. Zaznacz na arkuszu punkt, w którym ma się zaczynać obiekt, a następnie przeciwległy punkt. Możesz również podać jego współrzędne.

 

rysowanie figur autocad

 

W programie AutoCAD możesz rysować także figury geometryczne składające się z większej liczby boków. Zaznacz w tym celu narzędzie Wielobok w Narzędziach głównych.

Obok kursora pojawi się pole do wpisania liczby boków. Podaj odpowiednią wartość i zatwierdź Enterem, a następnie określ punkt środkowy wieloboku.

Program poprosi Cię jeszcze o wybranie, czy figura ma być wpisana w okrąg czy opisana na okręgu. Zaznacz odpowiednią opcję, a na koniec określ promień okręgu.

 

autocad modele


Rysowanie łuków w AutoCAD

 

Narzędzie Łuk przyda Ci się do rysowania obiektów o nieregularnych, zaokrąglonych kształtach. W ten sposób możesz tworzyć łuki zagięte w trzech punktach.

Kształt łuku możesz ustalić na podstawie takich danych, jak początek i koniec elementu, środek, kąt, cięciwa – w różnych kombinacjach. Możesz również wskazać trzy punkty łuku na arkuszu.

 

rysowanie łuków AutoCAD

Zmiana właściwości obiektów

 

Każdy z narysowanych elementów możesz zmienić zgodnie z własnymi potrzebami. Służy do tego funkcja Właściwości. Możesz modyfikować wszystkie obiekty danego typu w warstwie lub zmieniać właściwości indywidualnie dla każdego z nich.

Jeśli chcesz zmienić właściwości jednego elementu, wystarczy, że klikniesz na niego prawym przyciskiem i wybierzesz Właściwości. Na ekranie pojawi się okno, w którym możesz zmodyfikować ustawienia.

 

autocad szkolenie

 

Domyślnie każdy obiekt ma ustawione właściwości Jak warstwa, ale możesz wprowadzić własne zmiany koloru, szerokości linii, skali i innych.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia wszystkich obiektów w danej warstwie, wybierz z górnej belki menu narzędzie Właściwości warstwy.

W ten sposób zmienisz kolory, szerokość, skalę (gęstość kreskowania) i rodzaj linii.

AutoCAD: rysowanie w centymetrach, milimetrach, calach

 

W samym procesie rysowania wybór jednostki nie ma tak dużego znaczenia. To, czy projekt jest wykonany z wykorzystaniem centymetrów, milimetrów czy cali przydaje się głównie wtedy, gdy chcemy go wydrukować lub wyeksportować do innego programu.

Zmiany jednostek możesz dokonać wpisując JED w wierszu poleceń lub wybierając Narzędzia rysunkowe>Jednostki z menu rozwijanego po kliknięciu na symbol A.

 

rysowanie w centymetrach autocad

 

W oknie ustawień jednostek rysunku możesz wybrać typ jednostek długości (architektoniczne, inżynierskie i inne), typ kąta, a także jednostkę wstawiania.

Warto korzystać ze standardowych ustawień jednostek dla danej branży, np. centymetrów do rysowania projektów architektonicznych, milimetrów dla projektów mechanicznych, metrów dla branży urbanistycznej i geodezyjnej.

Dowiedz się więcej ->

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły