Lista 20 Najlepszych Szkoleń dla Kadry Kierowniczej

Szkolenia dla Kadry Kierowniczej (20 Najlepszych Opcji)

Kadra kierownicza to szereg osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie danej organizacji. Od ich kwalifikacji oraz sposobu zarządzania zależy organizacja w firmie.

Są jak fundament, na którym opiera się reszta pracowników. Zatem w jakie ich umiejętności inwestować najlepiej? Przedstawiamy listę 20 najlepszych szkoleń dla kadry kierowniczej.

 

1. Szkolenie z autoprezentacji

 

Autoprezentacja to sposób, w jaki dana osoba buduje postrzeganie własnego wizerunku poprzez zachowania i sygnały niewerbalne czy wypowiedzi. Jest to umiejętność miękka, która przydaje się w życiu leadera.

Nie chodzi tutaj o nakładanie sztucznej maski własnych zachować, ale o odpowiednie zaprezentowanie siebie i bardziej skutecznej komunikacji.

Kadra kierownicza o wiele częściej, niż inni pracownicy przeprowadza rozmowy czy przemawiają. Podstawy wiedzy o autoprezentacji pozwolą jej lepiej przygotować się do wykonywanych zadań z tym związanym. Ciekawym rozwiązaniem są kursy online z tego zakresu. Osoba biorąca udział, w tego rodzaju przedsięwzięciu nie musi dojeżdżać do

Jeżeli zdecydujesz się na szkolenie z autoprezentacji, dowiesz się między innymi jak:

 • jak przygotować się do autoprezentacji,
 • jak ćwiczyć własną autoprezentację,
 • jakie czynniki wpływają na postrzeganie przez innych.

 

2. Szkolenie z wystąpień publicznych

 

Wystąpienia publiczne bywają trudne i stresujące, a niestety każdy leader zmierza się z nimi na co dzień. Odpowiednie podstawy z tej dziedziny zdecydowanie podniosą jakość tych wystąpień i zminimalizują związany z tym stres.

Oczywiście podstawą każdego wystąpienia będzie przygotowanie, jednak samo szkolenie obejmuje więcej zagadnień.

Z tego rodzaju szkolenia dowiesz się jak:

 • przygotowywać się do wystąpień,
 • z czego powinno składać się wystąpienie,
 • jak radzić sobie ze stresem, w jaki sposób mówić publicznie.

 

Przemawiająca kierowniczka

 

3. Szkolenie z zarządzania projektami

 

Zarządzanie projektami to wszelkie czynności związane z osiąganiem wyznaczonych celów danej organizacji. Składa się na to: planowanie, delegowanie, realizację, kontrolę nad zadaniami. Dobry projekt manager łączy w sobie umiejętności miękkie z twardymi.

Podczas szkolenia z zarządzania projektami dowiesz się:

 • jakie są podejścia zarządzania projektami,
 • jakie są narzędzia do zarządzania projektami oraz jak z nich korzystasz,
 • planowania projektów, z podziałem na jego etapy,
 • jakie są techniki sterowania oraz zarządzania projektami,
 • jak zmienić swoje podejście.

 

4. Szkolenie z negocjacji

 

Kadra kierownicza zazwyczaj ma do czynienia z negocjacjami biznesowymi, czyli tymi jako przedstawiciel organizacji lub wewnątrz jej.

Mogą one być: handlowe- to od nich zależy wartość chociażby podpisanego kontraktu; strategiczne – zazwyczaj polegające na budowaniu zaufania z drugą negocjującą stroną, obejmują fuzje i przejęcia; wewnętrzne – między pracownikami organizacji przy ustalaniu strategii, czy negocjacji wynagrodzenia.

Z tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są podstawowe rodzaje technik negocjacyjnych,
 • jak korzystać z technik negocjacyjnych,
 • jak przygotować się do negocjacji,
 • jak przejąć kontrolę nad negocjacjami.

 

5. Szkolenie z komunikacji

 

Dzięki szkoleniu z komunikacji pracownik będzie potrafić budować relacje w zespole oraz odpowiednio przekazywać informacje, a co za tym idzie, zmniejszy dezinformację, czy błędy wynikające z braku rozmowy między pracownikami.

Efektywna komunikacja to podstawowa umiejętność kadry kierowniczej, która swoją postawą niesie przykład całemu zespołowi.

Z tego rodzaju szkolenia dowiesz się:

 • jakie są podstawowe formy komunikacji,
 • jakie są najczęściej popełniane błędy w komunikacji,
 • jak komunikować się w organizacji,
 • jak komunikować się w sytuacjach kryzysowych.

 

6. Szkolenie sprzedażowe

 

Sprzedaż to ważny filar przedsiębiorstwa. Nawet jeżeli leaderzy w organizacji nie zajmują się bezpośrednio sprzedażą, to zdecydowanie mają kontakt z handlowcami oraz klientami.

Powinni posiadać wiedzę z tego obszaru. Poza tym odpowiedzialni są za wprowadzanie strategii całej organizacji, w tym strategii sprzedażowych.

Z tego szkolenia dowiesz się:

 • jak pozyskiwać klientów,
 • jak doprowadzić do zamknięcia sprzedaży,
 • jak identyfikować potrzeby klientów,
 • jak tworzyć podstawowe strategie sprzedażowe,
 • co to jest cold calling,
 • jak budować i utrzymywać relacje z klientem.

 

7. Kurs Excel

 

Program Microsoft Excel to jeden z podstawowych programu pakietu Microsoft. Przy pomocy jego arkuszy można stworzyć między innymi: tabele wynagrodzeń, raporty sprzedażowe, analiza danych oraz wykresy.

Dodatkowo program posiada funkcje matematyczne, statystyczne i finansowe. Dzięki tak rozmaitych możliwościach zastosowania to podstawowe narzędzie dla każdego leadera.

Z kursu Excel dowiesz się:

 • jak stosować formuły przy analizie danych,
 • jak formatować dane w tabeli,
 • jak importować dane,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • jak automatyzować raportowanie oraz analizę danych.

 

8. Szkolenie marketingowe

 

O tym, jak ważny jest marketing w przedsiębiorstwie, chyba trzeba nikogo przekonywać. Dzięki odpowiednim kwalifikacją w tej dziedzinie kadra kierownicza zdolna będzie do tworzenia strategii marketingowych na najwyższym poziomie oraz wdrażaniu ich w firmie.

Z tego szkolenia dowiesz się między innymi:

 • jak tworzyć skuteczne strategie marketingowe,
 • jak tworzyć kampanie marketingowe,
 • jak wykonywać efektywny content marketing,
 • jakie są najważniejsze narzędzia marketingowca,
 • czym jest SEO.

 

Narzędzia marketingowe

 

9. Szkolenie z prawa pracy

 

Każdy pracownik, szczególnie ten zatrudniony na kierowniczym stanowisku powinien znać podstawowe pojęcia z prawa pracy.

Prawo to ma chronić każdego pracownika oraz pracodawcę. Wiedza ta pozwala na weryfikację, czy prawa te nie są łamane. Przydaje się szczególnie osobom odpowiedzialnym w dziale HR.

Podczas szkolenia z prawa pracy dowiesz się:

 • podstaw prawnych zatrudnienia,
 • rodzaje umów – korzyści i wady,
 • jak uniknąć mobbingu oraz dyskryminacji,
 • kiedy pracodawca może zwolnić pracownika,
 • ile należy się urlopu pracownikowi.

 

10. Szkolenie managerskie

 

Odpowiedni manager to osoba na wagę złota. Wyróżnia go szereg cech takich jak: strategiczne myślenie, łatwość organizacji pracy, komunikatywność, otwartość i empatia. Jak widać musi łączyć w sobie umiejętności twarde, z tymi bardziej miękkimi.

Podczas szkolenia managerskiego nabędziesz między innymi:

 • jak określać cele,
 • jak delegować zadania,
 • jak motywować zespół,
 • jak rozpoznawać potrzeby pracowników.

 

11. Szkolenie z obsługi klienta

 

Jednym z zadań menagerów jest kontakt z klientem oraz przekazywanie tej wiedzy nowym pracownikom. Zadowolony klient będzie polecać produkt lub usługę oraz dalej będzie dalej nich korzystać dodatkowo stając się swoistym ambasadorem marki.

Z opublikowanego przez Forbes artykułu wynika, że utrzymanie klienta jest 5 razy tańsze, niż pozyskanie nowego.

Z tego typu szkolenia dowiesz się:

 • jakie są podstawowe reguły w obsłudze klienta,
 • jak wywrzeć dobre „pierwsze wrażenie”,
 • jak zachować asertywność wobec klientów,
 • jak rozpoznawać potrzeby klientów,
 • jak rozpoznawać postawy klientów i dopasowywać działania do tego,
 • jak postępować z trudnym klientem.

 

12. Szkolenie z zarządzania czasem

 

Efektywne zarządzanie czasem pozwala na optymalne wykorzystanie go, a co za tym idzie zwolnienie przestrzeni na inne zadania. Najczęściej przeszkodą w efektywnej pracy są czynniki rozpraszające takie jak: hałas, prywatne rozmowy, nieprecyzyjna komunikacja, przerwy na nieplanowane rozmowy. Poznanie tych czynników to jeden z etapów optymalizacji czasu pracy. Kolejnym etapem to wyznaczenie celów i ścieżki jak do niego dojść. Odpowiednie zarządzanie czasem zmniejsza chaos organizacyjny, zwiększa motywację oraz pozwala na osiągnięcie wyższych wyników.

Podczas szkolenia z zarządzania czasem dowiesz się między innymi:

 • jakie są podstawowe zasady planowania czasu,
 • jak wyznaczać cele,
 • jak egzekwować cele,
 • jakie są narzędzie do optymalizacji czasu pracy,
 • techniki zarządzania czasem
 • monitorowanie i kontrola czasu pracy.

 

13. Szkolenie z motywowania pracowników

 

Jeżeli przełożony dba o zaangażowanie pracownika jego motywacja może wzrosnąć nawet o 300% a razem z nią produktywność i efektywność. Zmotywowany i produktywny pracownik wpływa na rozwój całej firmy, a dodatkowo sam łatwiej rozwija się i wzrasta jego poziom zadowolenia z pracy. Również w wypadku tego szkolenia można postawić na kursy online z certyfikatem, które swoją formuła zachęcają coraz więcej osób.

Postawa samej osoby motywującej jest równie kluczowa Najczęściej pracodawcy skupiają się na finansowym motywowaniu, jednak nie jest to tak prosty proces jakby mogło się wydawać. Dlatego warto przeszkolić.

Z tego rodzaju szkolenia dowiesz się:

 • jaka jest rola lidera w zespole,
 • jakie są techniki motywowania pracowników,
 • jak wygląda podział na motywację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • jak budować zaangażowanie,
 • jakie są czynniki motywujące.

 

Kierownik zespołu rozmawiający przez telefon

 

14. Szkolenie z coachingu

 

Coaching to pomaganie ludziom odnaleźć cel oraz wytoczyć indywidualną ścieżkę kariery, a następnie pomoc w osiągnięciu tego przedsięwzięcia. W ostatnich latach ten proces rozwoju pracowników zyskuje na popularności.

Skupia się na osiąganiu celów, poprzez korzystanie z własnych zasobów. Trener jedynie towarzyszy, wskazuje rozwiązania na całej ścieżce procesu. Tego rodzaju szkolenie pozwoli managerom przeprowadzenie coachingowych procesów zainteresowanym osobom wewnątrz firmy.

Podczas tego rodzaju szkolenia zdobędziesz taką wiedzę jak:

 • czym jest coaching,
 • jak wykorzystać go w organizacji,
 • jak wyznaczać cele,
 • jak tworzyć relację partnerską trener-klient,
 • jakie są metody przeciwdziałania oporowi.

 

15. Szkolenie zarządzanie talentami w organizacji

 

Rozpoznawanie oraz rozwój naturalnych talentów pracownika to bardzo złożony proces, który w przyszłości może zaowocować rozwojem i podniesieniem efektywności. Większość osób ma problem z określeniem własnych talentów.

Dlatego w dobrej kadrze kierowniczej może przydać się ta umiejętność, szczególnie osobom w dziale HR. Jednak nawet dobry projekt manager powinien potrafić rozpoznawać talenty i przydzielać odpowiednie osoby, do odpowiednich projektów.

Z tego rodzaju szkolenia dowiesz się:

 • jaka jest definicja talentu,
 • jakie są modele w podejściu do poszukiwania talentu,
 • kim jest utalentowany pracownik oraz jak go rozpoznać,
 • czym jest test Gallupa,
 • jakie są zasady i techniki zarządzania talentami,
 • jak monitorować rozwój talentów.

 

16. Szkolenie z budowania zespołu

 

Zespół to określona liczba osób, który ma określony wspólny cel, dodatkowo współpracują w określony sposób efektywniej osiągając swoje cele. Budowanie zespołu zaczyna się już na etapie doboru pracowników do niego.

W istniejącym zespole można również pracować nad jego współpracą poprzez chociażby ćwiczenia z komunikacji. Całym procesem musi jednak zarządzać osoba związana z kadrą kierowniczą.

Z tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są przeszkody w budowaniu zespołu,
 • jakie są techniki budowania zespołu,
 • jak tworzyć zespół od podstaw,
 • jak poprawić funkcjonowanie istniejącego zespołu.

 

17. Szkolenie z udzielania feedbacku

 

W skład podstawowych narzędzi, z jakimi pracuje manager wchodzi feedback, czyli informacja zwrotna. Ta pozytywna, o dobrze wykonanej czynności, jak i ta negatywna jest bardzo istotna dla utrzymania jakości pracy pracownika.

Dobrze przekazany feedback może zmotywować do działania, jednak ten gorszy może zdemotywować oraz zaniepokoić. Dlatego umiejętność dawania informacji zwrotnej jest tak ważna.

Z szkolenia dowiesz się:

 • jakie są rodzaje i techniki feedbacku,
 • jak przekazywać informację zwrotną,
 • jak reagować na trudne sytuacje w zespole,
 • jak przygotować się do udzielania feedbacku.

 

Manager podczas pracy

 

18. Szkolenie z zarządzania zespołem

 

Budowanie zespołu to jedno, kolejna kwestia to zarządzanie nim. Dobry leader potrafi: zintegrować, zmotywować, rozpoznać potrzeby pracowników. Składa się na to szereg kompetencji chociażby: empatia, komunikatywność, inteligencja emocjonalna.

Poznanie stylów zarządzania pozwoli na dobranie odpowiedniego do swojego zespołu. Szkolenie skierowane jest dla osób związanych z działem HR, managerów, kadry zarządzającej oraz leaderów.

Ze szkolenia dowiesz się:

 • jakie są style zarządzania zespołem,
 • jak usprawnić komunikację pomiędzy pracownikami,
 • jak motywować pracowników,
 • jak rozpoznawać potrzeby pracowników,
 • jak zmniejszać stres pracowników.

 

19. Szkolenie z pozyskiwania pracowników

 

Mimo, że kandydatów na rynku nie brakuje, to znalezienie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami niekiedy stanowi duże wyzwanie. Kandydatom często brakuje kwalifikacji lub ich energia nie łączy się z zespołem.

Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie pracowników powinny regularnie podnosić swoje kwalifikacje i poszukiwać nowych technik.

Z tego szkolenia dowiesz się:

 • jak wygląda aktualny rynek zatrudnieni,
 • jak pozyskiwać pracowników,
 • jak przeprowadzać rekrutację,
 • skąd pozyskiwać pracowników,
 • jak dokonywać selekcji CV.

 

20. Szkolenie z delegowania zadań

 

Nawet najlepszy manager nie jest w stanie wykonywać wszystkich czynności samodzielnie, dlatego powinien nauczyć się delegowania zadań. Dzięki temu odciąży swoje moce przerobowe i będzie mógł skupić się na najbardziej istotnych kwestiach.

Z tego rodzaju szkolenia dowiesz się:

 • jak przeanalizować wartość własnych zadań,
 • jakie są narzędzie, dzięki którym można delegować zadania,
 • jak przeprowadzić proces delegowania zadań.
Picture of Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na X
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły