Jak Zostać Analitykiem Finansowym- Praktyczny Poradnik

Jak Zostać Analitykiem Finansowym? (Praktyczny Poradnik)

Analityk finansowy jest osobą, która przygotowuje, jak sama nazwa wskazuje, analizy finansowe i funkcjonuje głównie w obszarze przedsiębiorstw lub złożonych korporacji.

W zakres jego zadań wchodzą również bieżące analizy finansowe oraz między innymi raporty cykliczne, których tryb zależny jest od pracy przedsiębiorstwa.

 

Nie są to jednak jedyne obowiązki, jakie wiążą się ze stanowiskiem analityka finansowego. Jest to jeden z zawodów, zaliczanych do zawodów przyszłości, który pozwala na ciągły rozwój oraz atrakcyjne zarobki. Analityk finansowy stanowi podstawę dla funkcjonowania korporacji, przedsiębiorstw lub innych firm związanych z finansami i nie tylko.

Jeśli jesteś przed wyborem swojej kariery zawodowej lub w obecnej pracy czujesz wypalenie zawodowe i myślisz o przekwalifikowaniu się, warto jest się zainteresować pracą analityka finansowego, o ile w temacie finansów oraz księgowości czujesz się swobodnie.

 

Dla kogo jest zawód analityka finansowego?

 

Jest to praca zarówno dla osób młodych, które ukończyły właściwe studia na kierunkach takich jak finanse i rachunkowość oraz dla osób dojrzałych, mających doświadczenie w zawodach związanych z finansami.

Może to być także kolejny krok rozwoju jako księgowego- kursy online z certyfikatem oraz praca jako księgowy mogą zapewnić Ci lepsze obycie w finansach, co zdecydowanie zostanie pozytywnie odebrane w zawodzie analityka finansowego.

Jest to szczególnie opłacalna droga dla absolwentów studiów wyższych, powiązanych z finansami, gdyż większość pracodawców zatrudnia na to stanowisko osoby z ukończonym przynajmniej licencjatem.

 

Analiza analityka finansowego

 

Zawód analityka finansowego, niezależnie od naszego wykształcenia, wymaga od kandydata określonych cech osobowości. Osoba, która myśli o wyborze zawodu analityka finansowego, powinna być poukładana, skoncentrowana na zadaniu, a także odporna na stres, gdyż często będzie musiała wykonać swoje zdanie w wąskich oknach czasowych.

Musi być to osoba skrupulatna, uważna- ma ona ocenić jak dana organizacja radzi sobie na rynku w kwestiach finansowych i musi tej oceny dokonać w sposób prawidłowy oraz wyczerpujący.

Mimo ścisłych umiejętności analityk finansowy powinien być osobą komunikatywną, otwartą na współpracę. Tworzone przez niego raporty będą opierały się na danych innych działów, nie tylko finansowego. Stąd konieczność stałej współpracy z innymi ludźmi.

Co więcej, przygotowując raporty, analityk finansowy musi posługiwać się językiem finansowym w taki sposób, aby był on zrozumiały dla doświadczonego finansisty, osoby po kursie księgowości, jak i dla osoby niezaznajomionej z tematem finansów.

 

Jakie korzyści ma zawód analityka finansowego?

 

Zawód analityka finansowego jest zawodem specjalistycznym, wymagającym określonej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.

W zależności specjalizacji praca analityka może oznaczać inne obowiązki, jednakże sam cel pracy dla każdej specjalności, będzie taki sam- ocena jak dane przedsiębiorstwo lub organizacja radzi sobie finansowo, w porównaniu do innych podmiotów na rynku.

Analizie podlegają działania organizacji i ich opłacalność z punktu widzenia biznesowego. Przez szeroki zakres obowiązków, praca analityka wiąże się z ciągłym rozwojem osobistym i zdobywaniem umiejętności. J

est to przeciwieństwo zawodów, cechujących się powtarzalnością czynności- nawet raport tygodniowy będzie różnił się od siebie i wymagał istotnego zaangażowania.

Przez konieczność dużego zaangażowania w swoje obowiązki oraz ciągły rozwój, praca analityka może przynosić zarobki większe niż w przypadku innych zawodów.

 

Grupa analityków finansowych podczas pracy

 

Szczególnie atrakcyjne zarobki w finansach dotyczą analityków żyjących w Warszawie, Wrocławiu, czy innych dużych miastach, gdzie swoje siedziby mają międzynarodowe korporacje.

Według portalu wynagrodzenia.pl średnie zarobki na stanowisku analityka to 4 961 złotych netto. Najwięcej zarabiają analitycy z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, czy małopolskiego, gdzie wynagrodzenie wacha się od 7710 złotych do 6500 złotych.

 

Jak zostać analitykiem finansowym?

 

Uzyskaj wiedzę podstawową

 

Jeśli planujesz zostać analitykiem finansowym, a nie posiadasz jeszcze żadnego doświadczenia, czy szkolenia w zakresie finansów czy księgowości, albo aktualnie myślisz o wyborze studiów w kierunku finansów, warto zacząć jest od postaw.

Na uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie finansów pozwoli nam odpowiedni kierunek na studiach, taki jak ekonomia, matematyka, finanse i rachunkowość, czy księgowość. W ostatnim czasie w ofertach uniwersytetów zaczęły pojawiać się kierunki ściśle związane z analityką finansową, więc możemy dobrać poświęcone temu zawodowi studia.

Niestety dedykowane kierunki studiów dla tego zawodu są nowością i niewiele uniwersytetów je oferuje. Jeśli ukończyłeś już studia, a chciałbyś rozwinąć się w kierunku analizy finansowej, możesz zdecydować się na studia podyplomowe.

Część z nich odbywa się w formie online i stawia na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności, a nie jedynie na teorię. Celem takich studiów jest przekazanie wiedzy na temat metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także praktycznego zastosowania instrumentów analizy finansowej.

Studia podyplomowe będą idealnym uzupełnieniem wiedzy dla osób, które dotychczas pracowały jako księgowe lub ich asystenci. Mogą być również adresowane do osób pełniących rolę menadżerów projektu, pracowników działu controlingu, konsultantów biznesowych lub samych właścicieli przedsiębiorstw.

W pracy analityka finansowego szczególnie przyda Ci się znajomość języka angielskiego, który jest często spotykany w kontaktach w korporacjach. Większość osób zatrudniana na tym stanowisku posiada przynajmniej umiejętności j. angielskiego na poziomie B2/C1, ze względu na stały kontakt z instytucjami na całym świecie.

Znajomość języka obcego ważna jest też ze względu na konieczność analizy informacji gospodarczych ze świata, nie tylko krajowych. Zaawansowana znajomość języka angielskiego pozwoli Ci przeanalizować informacje prosto z rynku, nie czekając na ich przetłumaczenie na język ojczysty. Szybkość analizy i sprawność podejmowania decyzji jest w tym zawodzie bardzo ważna.

 

Narzędzia analityka finansowego do pracy

 

Jeśli posiadasz wiedzę w innym temacie niż analiza finansów, ale jest to wiedza z nią powiązana, jak np. umiejętności zdobyte na kursie księgowości, to także one mogą zostać doskonałą bazą dla dalszego rozwoju w kierunku analityka finansowego.

Księgowość jest swoistą składową tego zawodu, gdyż mówi się, że analityk finansowy to połączenie pracy księgowego oraz biznesmena. W rozwoju swoich umiejętności w kierunku analizy finansowej pomogą nam kursy, zakończone certyfikatem.

Zadbaj też o umiejętności z innych dziedzin nauki. Analityk finansowy działa przede wszystkim w obszarze finansowo-ekonomicznym firmy, co wymaga od niego dodatkowych umiejętności lub znajomości innych dziedzin. Możesz rozwijać je biorąc udział w kursach online. Jako atut może posłużyć znajomość prawa podatkowego, bankowego i pochodnych oraz świadomość komercyjna.

 

Określ swoją ścieżkę kariery

 

Analityk finansowy to nie tylko osoba, która zajmuje się finansami danego przedsiębiorstwa. Nie ma ściśle określonej ścieżki dla tej kariery.

Początki mogą wyglądać podobnie, gdyż ze względu na dużą odpowiedzialność na tym stanowisku, pracodawcy preferują przeszkolenie pracownika od podstaw, nawet jeśli posiada on ukończone studia czy kursy.

Pierwszym etapem kariery zwykle jest młodszy analityk finansowy, który awansuje docelowo na analityka finansowego.Następnie zwykle przewiduje się ścieżkę rozwoju, dostosowaną do działalności danego przedsiębiorstwa.

Jeśli spółka zajmuje się audytem, kolejnym krokiem może być audytor wewnętrzny lub kontroler finansowy. W przypadku innych branż, jak na przykład zarządzanie finansami, następnym stanowiskiem może być zarządzający funduszami lub inwestycjami.

W zależności od wybranej ścieżki kariery, będą wymagane inne umiejętności, a nawet określone certyfikaty, poświadczające nasze kompetencje. Dlatego warto odpowiednio wcześnie się ukierunkować, aby zdobyć wszystkie wymagane przez potencjalnego pracodawcę umiejętności na danym stanowisku.

 

Rozwiń swoją wiedzę przez zdobycie certyfikatów

 

Aby pracować jako analityk finansowy, możemy zapisać się na certyfikowane kursy, które obecnie występują coraz częściej w formie online. W celu podniesienia swoich kwalifikacji na stanowisku analityka finansowego możemy zdobyć następujące certyfikaty: ACCA, CFA, CIA.

ACCA to certyfikat, potwierdzający nasze kwalifikacje w dziedzinie finansów, pozwalające na zarządzanie przedsiębiorstwem. Skupia się głównie na wiedzy, pozwalającej na pewnie i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych.

Egzamin jest oparty na studiach przypadków, które mają odzwierciedlenie w przyszłości zawodowej. Aby uzyskać certyfikat ACCA nie są konieczne ukończone studia, wystarczy wykształcenie średnie.

CFA to certyfikat, który w Polsce posiadało w 2019 roku około 600 osób. Jest to jeden z najbardziej cenionych certyfikatów, który świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzegania norm etycznych.

Jest to certyfikat, który pomoże nam w karierze w domu maklerskim, funduszach inwestycyjnych lub podmiocie zarządzającym finansami. W przypadku tego certyfikatu wymagane jest ukończenie studiów licencjackich lub bycie na ich ostatnim roku.

Jeśli chcesz rozwijać się jako audytor wewnętrzny, certyfikat CIA jest dla ciebie. Otrzymanie tego certyfikatu jest przewagą dla audytorów w każdym momencie ich kariery, od studiów, po bycie samodzielnym audytorem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów, pozwalających uzyskać ten certyfikat, jest między innymi posiadanie wyższego wykształcenia, przynajmniej na poziomie studiów licencjackich.

Wszystkie wymienione powyżej certyfikaty uznawane są w Unii Europejskiej, co otwiera nam szansę na pracę na innych rynkach, niż rynek polski.

 

Uzupełnianie swojej wiedzy

 

Posiadanie wykształcenia oraz certyfikatów nie wyłącza konieczności stałego rozwoju. Będąc analitykiem finansowym musimy bezustannie obserwować sytuację panującą na świecie, szczególnie pod względem finansowym.

Ważne jest obserwowanie czynników, które wpływają na światową gospodarkę w sposób negatywny i pozytywny. Pozwoli to na zachowanie się w odpowiedni sposób w przypadku nadchodzącego kryzysu lub hossy.

 

Analityk finansowy podczas pracy

 

W tym zawodzie liczy się przede wszystkim doświadczenie. Każdy stopień kariery, począwszy od młodszego analityka, wymaga od nas określonych umiejętności. Na ich rozwój pozwolą nam lektury odpowiednich artykułów, książek, śledzenie zmian w prawie, a także kursy. Warto się nimi zainteresować, w szczególności dlatego, że obecnie trendują kursy prowadzone w formie online, która jest bardziej dogodna niż zajęcia stacjonarne.

Dobrze dobrany kurs powinien być odpowiedni dla naszego stanowiska lub dla stanowiska, które zamierzamy objąć w przyszłości. Może być to kurs z prawa, podstaw księgowości lub umiejętności miękkich jak komunikacja, czy panowanie nad stresem.

Dobry analityk stawia na ciągły rozwój i dostosowuje się do zmiennego rynku, także pod względem innych niż umiejętności analityczne, kompetencji.

 

Zainwestuj w umiejętności tzw. numeryczne

 

Analityk finansowy ma przede wszystkim do czynienia z liczbami w swojej codziennej pracy. Często zdarza się, że kandydatów na to stanowisko, poddaje się testom numerycznym lub zadaniom praktycznym związanych z finansami.

Aby zostać analitykiem finansowym, należy wykazać się zdolnością wykorzystania przedstawionych nam danych i ich praktycznym zastosowaniem. Testy numeryczne pozwalają ocenić jak szybko kandydat wybierze drogę do rozwiązania problemu i czy będzie to optymalne przy określonych w zadaniu zmiennych.

Pracodawcy od analityków finansowych wymagają umiejętności analitycznego myślenia, wiedzy z zakresu zarządzania budżetem oraz finansami. Są one powiązane z umiejętnościami numerycznymi i są niezbędne dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków jako analityka finansowego.

 

Zainteresuj się Big Data i Data Science

 

Informatyka stała się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Jest ona wykorzystywana w każdym jego aspekcie i różnych pracach. Również jako analityk finansowy możesz mieć z nią kontakt. W szczególności powinny Cię zainteresować pojęcia Big Data i Data Science- dziedziny, które zajmują się przetwarzaniem dużej ilości danych.

Sprawdzają się w analizie finansowej przez to, że radzą sobie z analizą i wnioskowaniem na podstawie dużej ilości danych. Jest to niezwykle użyteczne w pracy analityka finansowego. Pozwala na gromadzenie, przetworzenie i analizę różnorodnych typów danych w sposób nieustrukturyzowany.

Możesz zapoznać się z programami opartymi na Big Data i Data Science, aby w przyszłości wykorzystać je do usprawnienia swojej pracy i osiągnięcia przez to lepszych wyników.

 

Tablet z analizą finansową

 

Podsumowanie

 

Jak zostać analitykiem finansowym? Już znasz odpowiedź na to pytanie. Ścieżka kariery jest różnorodna i wymaga od kandydata na tę posadę dużego zaangażowania-zarówno w rozwój osobisty, jak i w samą pracę.

Nie jest to funkcja dla osób, które cenią sobie powtarzalność pracy, gdyż wymaga od nas ciągłego progresu i zwiększania swoich umiejętności. Jednak jeśli jesteś zdecydowany na podjęcie pracy jako analityk finansowy, rozpocznij od określenia ścieżki swojej kariery, podejmij studia lub kursy doszkalające, a następnie zaangażuj się w swój rozwój.

Ważnym jest, że nawet po uzyskaniu stanowiska analityka finansowego, ciągle będziemy musieli się rozwijać, a także analizować otaczający nas świat w skali kraju, jak i globalnie. Jeśli zdecydowałeś się, że chcesz zostać analitykiem finansowym, a brakuje Ci podstawowej wiedzy o finansach, możesz zainteresować się licznymi kursami online. To pozwoli Ci na dobry start ze swoją karierą analityka finansowego w korporacji.

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły