Księgowość Studia – Najlepsze Uczelnie i Kursy (w 2022)

Lubisz pracę w Excelu, a stały kontakt z liczbami nie jest dla Ciebie problemem? Cechuje Cię dokładność, precyzyjność i kreatywność?

 

W kontaktach z innymi jesteś opanowany i nie boisz się rozmów z ZUS czy Urzędem Skarbowym?

Jeśli tak, praca w dziale finansowym może być dla Ciebie wymarzonym zajęciem! Jednak zanim zdobędziesz posadę księgowego, musisz nabyć wiedzę i umiejętności poparte certyfikatami. W drodze do pożądanego stanowiska nie może zabraknąć spełnienia podstawowych wymogów.

Specjalizację księgową uzyskasz wyłącznie po odbyciu specjalistycznej edukacji np. kursu księgowości i zaliczeniu egzaminu certyfikującego, którego organizatorem jest Polska Izba Biur Rachunkowych.

W tym artykule podpowiemy Ci, jak się do niego przygotować.

Specjalizacje na studiach związanych z księgowością

 

Istnieje kilka możliwych kierunków studiów i ról, jakie możesz po nich objąć w firmach. Mogą to być np.:

 • Główny księgowy
 • Specjalista ds. Rachunkowości
 • Specjalista ds. Podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Specjalista ds. Podatku dochodowego od osób prawnych
 • Specjalista ds. Podatku od towarów i usług
 • Specjalista kadrowo-płacowy
 • Ekspert księgowy analityk

Bez względu na to, czy pragniesz zdobyć certyfikat, czy zależy Ci po prostu na doskonaleniu swoich umiejętności księgowych, warto zastanowić się nad wyborem sposobu edukacji, który będzie najlepszą inwestycją, zarówno twoich pieniędzy, jak i czasu.

Poniżej przedstawiamy najlepsze kursy i uczelnie oferujące edukację w zakresie księgowości, rachunkowości i szeroko rozumianych finansów.

Najlepsze kursy księgowe

 

Krajowe Centrum Edukacyjne – Kurs księgowości. Wiedza eksperta na wyciągnięcie ręki

 

Kurs jest dedykowany dla osób, które zaczynają edukację lub pracę w księgowości albo wracają do niej po przerwie, a także wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak rozliczać finanse w przedsiębiorstwie.

Jest to szkolenie on-line, dzięki czemu nauka jest zupełnie bezstresowa, a interaktywne prezentacje i praktyczne zadania ułatwiają zapamiętywanie nowego materiału. Internetowa forma kursu pozwala na naukę w wybranym przez Ciebie miejscu, czasie i tempie. Zajęcia możesz odbywać na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Szkolenie obejmuje również powtórki i testy. Dzięki temu upewnisz się, że zapamiętałeś wszystkie najważniejsze kwestie. Co więcej, z platformy kursu będziesz mógł pobrać dodatkowo wzory dokumentów i ściągę księgowej na 2022 rok. A na koniec szkolenia otrzymasz dwa certyfikaty.

Podczas kursu będziesz miał dostęp, nie tylko do materiałów szkoleniowych, ale też do źródeł dodatkowych informacji. Do szkolenia dołączono pakiet materiałów referencyjnych, z których będziesz mógł korzystać w swojej obecnej lub przyszłej pracy na stanowisku księgowego.

Kurs jest realizowany na wygodnej interaktywnej platformie Krajowego Centrum Edukacyjnego. Składa się z 3 części.

Część pierwsza stanowi pakiet wiedzy merytorycznej, na który składają się prezentacje wideo na następujące tematy:

 • Działalność gospodarcza – pojęcia, prawo, zadania księgowej
 • Najczęściej stosowane umowy – o czym należy pamiętać?
 • Urzędy na każdą okazję – jak z nimi współpracować?
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (księgowość uproszczona)
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatki dochodowe i formy opodatkowania
 • Samochód w firmie – jak rozliczać i na co uważać?
 • Pełna księgowość – podstawy rachunkowości finansowej

Część druga opiera się na praktycznych filmach szkoleniowych z zakresu:

 • Prowadzenia księgowości na co dzień
 • Zamykania okresów rozliczeniowych
 • Analiz i raportów

Ostatnią część kursu stanowią testy i przypomnienia oraz egzamin końcowy.

Kurs możesz zakupić tutaj: https://kursyszkolenia.online/kurs-ksiegowosci/

Akademia MDDP – Akademia Księgowości (kurs on-line)

 

Kurs jest skierowany do osób, które nie znają jeszcze zasad rachunkowości, a jednocześnie mają w planach rozpoczęcie ścieżki kariery w tej dziedzinie. Mogą z niego korzystać również wszyscy, którzy swoją wiedzę z zakresu finansów zdobywali już dawno, a powinni ją stale uzupełniać.

Celem szkolenia jest przygotowanie do efektywnej pracy w działach finansowo-księgowych. Podczas nauki otrzymasz różne materiały i niezbędne akty prawne. Zdobytą wiedzę będziesz mógł utrwalić za pomocą testów i zadań, które znajdziesz na zakończenie każdego z bloków tematycznych.

Program obejmuje 4 moduły: wprowadzenie do rachunkowości, rachunkowość finansowa, elementy prawa podatkowego oraz zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu Symfonia.

Znajdziesz w nich takie zagadnienia jak:

 • Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości
 • Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
 • Przychody i koszty w przedsiębiorstwie oraz zasady sporządzania rachunku zysków i strat
 • Krajowe i walutowe środki pieniężne
 • Rozrachunki
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • Czynne rozliczenia międzyokresowe
 • Zapasy
 • Inwentaryzacja
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • Kapitały
 • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług

Dzięki zakupowi kursu uzyskasz dostęp do platformy w czasie, kiedy prowadzone są zajęcia, autorskie, elektroniczne materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Za dodatkową opłatą będziesz mógł przystąpić do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zawodzie księgowego. Zajęcia odbywają się w weekendy. Terminy są z góry ustalone.

 

Centrum Edukacji Ekspert – Kurs podstawy księgowości (intensywny)

 

Kurs jest oferowany osobom chcącym rozpocząć karierę w księgowości, jak również pracownikom działów IT, którzy zajmują się wdrażaniem systemów księgowych.

Program szkoleń opiera się na pracy na przepisach, zadaniach sytuacyjnych, kazusach i testach. Podczas zajęć możesz liczyć na otrzymanie niezbędnych materiałów w postaci przepisów, materiałów autorskich, zadań wraz z przykładami (również do samodzielnego rozwiązania), testów oraz podręczników, jeśli wykładowca je wskaże.

Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów.

W czasie szkolenia zdobędziesz solidne podstawy z zakresu rachunkowości zarówno w teorii jak i w praktyce. Podczas zajęć będziesz rozwiązywał kazusy, które odnoszą się do sytuacji z codziennej pracy księgowego.

Dzięki elastycznemu podejściu organizatorów, istnieje możliwość wyboru najbardziej odpowiadającej formy uczęszczania na zajęcia. Szkolenie możesz odbywać stacjonarnie lub w formie transmisji online w czasie rzeczywistym. W tej drugiej opcji szkolenie jest prowadzone za pomocą platformy do obsługi szkoleń online.

Podczas zajęć będziesz mógł jednocześnie wysłuchiwać wykładu, oglądać prezentację, jak i korzystać z czatu. Dodatkowo, interaktywna tablica umożliwi Ci obserwowanie procesu rozwiązywania zadań w czasie rzeczywistym, zupełnie tak, jakbyś był na sali wykładowej.

 

Kurs CEE podstaw księgowości obejmuje:

 • Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
 • Akty prawne
 • Egzamin końcowy
 • Certyfikat ukończenia kursu na druku MEN

Dodatkowo, osoby uczestniczące w szkoleniu stacjonarnym mogą liczyć na serwis kawowy oraz poczęstunek.

 

Na program kursu składa się kilkanaście modułów z zakresu:

 • Stosowania ustawy o rachunkowości
 • Podstawowych definicji
 • Zasad rachunkowości
 • Układu Bilansu i Rachunku wyników
 • Podstawowych operacji gospodarczych
 • Prawa podatkowego
 • Środków pieniężnych i ich ujęciu w rachunkowości
 • Zapasów
 • Należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług
 • Środków trwałych
 • Kapitału własnego
 • Przychodów i kosztów w rachunkowości
 • Rozliczeń międzyokresowych
 • Elementów prawa podatkowego
 • Sprawozdania finansowego
 • Egzaminu końcowego

 

W celu otrzymania certyfikatu ukończenia kursu każdy uczestnik musi wziąć udział w co najmniej 70% godzin dydaktycznych oraz zdać egzamin pisemny.

Zajęcia odbywają się w weekendy, a terminy są z góry ustalone.

Więcej informacji o kursie znajdziesz tutaj: https://www.cee.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-podstawy-ksiegowosci/

Najlepsze studia wyższe z zakresu finansów i rachunkowości

 

Zgodnie z rankingiem „Perspektywy”, w pierwszej trójce najlepszych uczelni wyższych pod kątem studiów, w kategorii kierunków ekonomicznych, znajdują się kolejno:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Do zestawu kryteriów i wskaźników rankingu 2020 wchodzi kilka aspektów:

 • Prestiż (ocena przez kadrę akademicką)
 • Absolwenci na rynku pracy (ekonomiczne losy absolwentów)
 • Potencjał akademicki (wskaźnik kategorii naukowej)
 • Potencjał dydaktyczny (akredytacje i jakość przyjętych na studia)
 • Potencjał naukowy (m.in. publikacje i cytowalność)
 • Umiędzynarodowienie (publikacje we współpracy zagranicznej i studenci zagraniczni)

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Finanse i rachunkowość)

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w SGH dostarczą Ci szerokiej wiedzy finansowej. Dodatkowo poznasz podstawy umożliwiające prowadzenie analiz finansowych.

Na studiach w SGH rozwiniesz kompetencje, które pozwolą Ci na podjęcie pracy jako specjalista w dziedzinie finansów i rachunkowości albo, jeśli wybierzesz ścieżkę przedsiębiorcy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zajęcia pozwolą Ci również w zdobyciu podstaw teoretycznych i metodycznych przed podjęciem studiów drugiego stopnia, jeśli się na nie zdecydujesz.

Zgodnie z obietnicą uczelni, na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w SGH poznasz i zrozumiesz:

 • Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, rynków finansowych, banków oraz zakładów ubezpieczeń
 • Współzależności między finansami a sferą realną gospodarki,
 • Podstawowe zasady rachunkowości finansowej,
 • Analizy finansowe w nawiązaniu do przedsiębiorstw i instytucji finansowych

Dodatkowo będziesz potrafił:

 • Przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego
 • Wyliczyć efektywność poszczególnych instrumentów finansowych, a także dokonywać wyboru tego najbardziej odpowiedniego
 • Ocenić skutki finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem

Studia możesz odbyć w trybie stacjonarnym albo niestacjonarnym (popołudniami lub w weekendy).

Więcej o tym kierunku w SGH przeczytasz tutaj: https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studialicencjackie/kierunki-pl/fira/Strony/default.aspx

 

Uniwersytet Warszawski (Finanse i rachunkowość)

 

Jak przeczytamy na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego, studiowanie Finansów i Rachunkowości nie polega tylko na zdobywaniu szerokiej wiedzy z zakresu mikro i makroekonomii, ani nawet na poznaniu narzędzi analitycznych.

Edukacja w tym zakresie powinna równie mocno skupić się na elastyczności i inicjatywie oraz zaradności i planowaniu. Nauka ekonomii jest szkołą niezależnego myślenia i szybkiego podejmowania trudnych decyzji.

To właśnie są cechy konieczne zarówno w budowaniu kariery zawodowej w zakresie finansów, jak i w pracy na własny rachunek.

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość w UW posiadają wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki. Rozumieją mechanizmy gospodarcze i potrafią tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi i metod analitycznych, które poznają na studiach, w uzupełnieniu o bogatą wiedzę społeczną i umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji pracy własnej, potrafią profesjonalnie prowadzić działania w zakresie wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju.

Jako student studiów pierwszego stopnia w UW będziesz uczestniczyć w różnorodnych, a zarazem wyjątkowych zajęciach, takich jak podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie i prawo handlowe.

Dodatkowo, weźmiesz udział w kursach językowych i społecznych. A w ramach uzupełnienia wiedzy ekonomicznej w programie studiów znajdziesz też spotkania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć współczesne dylematy np. z zakresu historii ekonomii, historii gospodarczej i demografii.

 

Na studiach zdobędziesz takie umiejętności jak:

 • Wykorzystywanie wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych
 • Wykorzystywanie oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • Wykorzystywanie teorii mikroekonomicznej i makroekonomicznej w celu modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • Kalkulowanie składek ubezpieczeniowych, prawidłowa wycena ryzyka, stosowanie zasad rachunkowości i standardów rachunkowości
 • Wykorzystywanie wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych
 • Tworzenie raportów i komunikatywne prezentowanie wyników samodzielnych analiz (również w języku angielskim)
 • Planowanie, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej
 • Zdolność do szybkiego rozwoju własnych kwalifikacji

Poznasz i zrozumiesz:

 • Sposób funkcjonowania gospodarki, rynków finansowych, instytucji finansowych i banków komercyjnych, skoncentrowany na szeroko rozumianych aspektach finansowych, inwestowaniu, a także prowadzenia rachunkowości
 • Złożoności i wyzwania polityki pieniężnej, wpływu sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie sektora bankowego i stabilność systemu finansowego
 • Zasady przestrzegania zawodowych standardów etycznych

 

Dodatkowo, będziesz umiał zastosować w praktyce podstawowe i zaawansowane instrumenty finansowe, wyceny przedsiębiorstwa i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych.

Więcej o studiach dowiesz się ze strony: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc/

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Finanse i rachunkowość biznesu)

 

Studia w Uniwersytecie Ekonomicznym na specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw umożliwiają pozyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

To co wyróżnia je wśród ofert innych uczelni wyższych, to połączenie teoretycznej, specjalistycznej wiedzy odnośnie finansów i rachunkowości z analitycznym spojrzeniem na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych.

Tak przygotowany program pozwala absolwentom na zdobycie szerokich możliwości zatrudnienia w obszarze działów finansowych.

 

Czego nauczysz się na tych studiach?

 • Zarządzania finansami
 • Rachunkowości, audytu i rewizji finansowej
 • Doradztwa finansowego i inwestycyjnego
 • Doradztwa podatkowego
 • Przeprowadzania procesów fuzji, przejęć i konsolidacji
 • Procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Sporządzania sprawozdania finansowego
 • Analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, banku, towarzystw i agencji ubezpieczeniowych
 • Diagnozowania i prognozowania koniunktury na rynku oraz zmian w przedsiębiorstwie,
 • Opracowywania strategii przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie kierunków rozwoju
 • Marketingu oraz finansowania działalności
 • Skutecznej komunikacji z klientem

 

Po zakończeniu studiów na tym kierunku możesz starać się o zatrudnienie w różnych instytucjach, np.:

 • Firmach doradczych i konsultingowych,
 • Firmach audytorskich
 • Bankach i domach inwestycyjnych
 • Biurach maklerskich
 • Biurach rachunkowych 
 • Agencjach ratingowych

Naprawdę dobry, kompetentny księgowy może liczyć na pracę w różnych firmach i działach, także za granicą. Już po zdobyciu niezbędnej wiedzy w zakresie finansów, kwalifikacji i doświadczenia możesz zacząć planować karierę np. jako główny księgowy, rewident lub specjalista ds. controllingu.

Wiedza i kompetencje, które zdobędziesz na studiach wyższych lub kursach pomogą Ci w usystematyzowaniu wiedzy i przećwiczeniu najważniejszych umiejętności.

Co wybrać? To zależy już od Ciebie…

 

Możesz zdecydować się na studia na kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywając obszerną wiedzę w dłuższym czasie. Możesz też postawić na kursy, które nauczą Cię konkretnych aspektów księgowych, których właśnie potrzebujesz, nawet w zaledwie kilka tygodni.

Podczas nauki pamiętaj, że poza teorią i praktyką finansową, powinieneś uzupełniać edukację o kompetencje techniczne np. biegłą obsługę arkusza kalkulacyjnego i programów finansowo-księgowych. Przyda się również doskonała znajomość języka obcego, szczególnie jeśli myślisz o pracy w zagranicznej korporacji.

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on twitter
Udostępnij na Twitterze
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły