wyliczenia księgowość

Co Robi Księgowa? – Zadania, Wymagania, Cechy, Niezbędna Edukacja

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa może stanowić nie lada wyzwanie. Aby specjaliści ds. księgowości mogli mu sprostać, wymaga się od nich znajomości wielu przepisów i regulacji prawnych.

Wykonywanie tego zawodu wiąże się z koniecznością posiadania i aktualizowania wiedzy z szerokiego zakresu, jak i wysoką odpowiedzialnością za powierzone zadania. Odpowiednie kwalifikacje, studia bądź specjalistyczne szkolenia np. kursy księgowości, to absolutna postawa w wykonywaniu tego zawodu.

Specjaliści, którzy decydują się na karierę w tej dziedzinie powinni być osobami sumiennymi i odpowiedzialnymi. Każda ich pomyłka może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorstwa.

 

Co robi księgowa?

 

Zanim zdecydujesz się na pracę w finansach warto jest dokładnie przeanalizować czym zajmuje się księgowa. Księgowość to zawód z obszaru administracyjno-usługowego.

Pracownik działu księgowego zajmuje się w głównej mierze szeroko pojętą rachunkowością.

Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie to skomplikowane i zawiłe zadanie. Przez ostatnią dekadę nastąpiły duże zmiany w obszarze dziedzin związanych z finansami i księgowością.

Wynikają one, przede wszystkim, z rozwoju technologicznego oraz opracowania wielu nowych programów, które znacznie ułatwiają pracę w zawodach z branży np. w księgowości.

Do głównych zadań osoby na stanowisku technika rachunkowości należy m.in księgowanie faktur od dostawców oraz faktur wystawionych przez klienta, rozliczanie świadczeń i składek dla ZUS oraz przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych.

Osoba na tym stanowisku rozlicza wynagrodzenia, korzystając przy tym często ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Dodatkowo, zajmuje się kontaktem z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wystawia także różnego rodzaju zaświadczenia, sporządza oraz wysyła deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe. Zwykle odpowiada też za zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.

wyliczenia na tablecie

 

Jaka odpowiedzialność ciąży na techniku księgowości krok po kroku?

To on jest odpowiedzialny za dokładne, zarówno merytoryczne, jak i prawne, sprawdzenie dokumentów od klienta. Po weryfikacji dokumentów osoba na tym stanowisku rozlicza finanse firmy ze Skarbem Państwa.

W kolejnym kroku technik rachunkowości umieszcza dokumenty w odpowiednich segregatorach. Ma obowiązek przechowywania dokumentów przez cały rok podatkowy.

 

Czy warto zostać technikiem rachunkowości?

 

Praca na stanowisku technika rachunkowości ma bardzo dobre perspektywy. Na rynku utrzymuje się duże zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się sprawami finansowymi i rozliczeniami w przedsiębiorstwach.

Jest to więc przyszłościowy zawód, w którym możesz liczyć na pewną stabilność pracy.

Pozycja technika rachunkowości może być dla ciebie odpowiednia, jeśli lubisz mieć dużą odpowiedzialność. Często wraz z odpowiedzialnością za porządek w tak ważnej dziedzinie, jaką są finanse firmy, będziesz mógł liczyć na satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Ta profesja może być odpowiednia dla osób ceniących sobie jasno określone warunki współpracy i równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

dokumenty

Odpowiedzialność księgowej

 

Zanim zdecydujesz się na podjęcie roli w działach finansowych przedsiębiorstw lub biur rachunkowych, musisz zdawać sobie sprawę z dużej odpowiedzialności wynikającej z tej roli.

Księgowy musi wykazać się w pracy sumiennością i systematycznością. Wszystkie transakcje zawierane w firmie powinny być odpowiednio udokumentowane w księgach rachunkowych.

 

Odpowiedzialność księgowych została określona we właściwych aktach prawnych, m.in:

 • Ustawie o rachunkowości
 • Ordynacji podatkowej
 • Kodeksie karnym skarbowym
 • Kodeksie pracy

Co pocieszające, zarówno księgowy zatrudniony w biurze rachunkowym, jak i pracownik działu księgowego w firmie, rzadko jest pociągany do odpowiedzialności karnej. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy celowo działa na szkodę pracodawcy lub klienta.

waga

Jak zostać księgową

 

Wiele osób decydujących się na karierę w księgowości posiada już wyższe wykształcenie. Czasem jednak brakuje im zakończenia specjalistycznych studiów na kierunku związanym z finansami i rachunkowością. A jest on jednym z wymogów, które musisz spełnić, aby zdobyć zatrudnienie jako księgowy.

Możesz też ukończyć specjalistyczny kurs księgowy, najlepiej zakończony certyfikatem zgodnym ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dzięki certyfikacji zawodu księgowego zwiększysz swoje szanse na lepszą pracę i wyższe zarobki.

 

Certyfikat księgowego

 

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, jeśli chcesz zostać księgowym, musisz odbyć praktykę zawodową w wybranej jednostce rachunkowej.

Jej długość różni się w zależności od posiadanego wykształcenia.

W dokumencie opisano certyfikację zawodu księgowego, zgodnie z którą masz do wyboru dwie opcje:

 • zdobycie wykształcenia średniego, udokumentowanie dwuletniej praktyki oraz zdanie egzaminu Ministra Finansów
 • zdobycie wykształcenia wyższego o kierunku specjalizacji księgowej oraz udokumentowanie trzyletniej praktyki

Jednocześnie, musisz mieć świadomość rosnących wymagań wobec specjalistów z tej dziedziny. W ramach ciągłego rozwoju zawodowego będziesz musiał inwestować w kursy uzupełniające lub aktualizację wiedzy na własną rękę.

Jest to związane nie tylko ze zmianami w prawie podatkowym, ale też z powstawaniem nowych programów i aplikacji, które mogą być wymagane w firmach, w których będziesz chciał się zatrudnić.

homeoffice

 

Cechy księgowego

 

Mimo, że niektórym księgowość kojarzy się dziedziną, w której najważniejsze są certyfikaty i twarde kompetencje, równie ważne są w niej kompetencje miękkie (społeczne).

Każdy zawód wiąże się z posiadaniem specyficznych umiejętności i predyspozycji psychofizycznych.

Jakie cechy powinien mieć księgowy?

Praca w tym zawodzie wiąże się ze sporządzaniem ważnych dokumentów, przechowywaniem ich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz analizą wielu danych. W związku z tym, pracownik księgowy powinien być poukładany i dokładny.

Ważna jest też systematyczność, dzięki której księgowy rzadziej będzie popełniał błędy i szybko je wychwytywał.

Osoby decydujące się na wybór zawodu związanego z liczbami cechuje cierpliwość. Lubią zachowywać porządek.

Na tej pozycji konieczne są zdolności analityczne i umiejętność pracy z dużą ilością informacji. Pracodawcy cenią sobie w księgowych zaangażowanie oraz sumienne wykonywanie zleconych zadań.

Firma Sleeter Group przeprowadziła badania, które obrazują oczekiwania przedsiębiorców od księgowych w kontekście ich umiejętności miękkich.

tablica organizacyjna

Jako główne cechy wskazują:

 • Zdolność do proaktywnego dzielenia się pomysłami i wiedzą – badania pokazują, że 72% przedsiębiorców oczekuje, że księgowy będzie udzielał im proaktywnych porad dotyczących prowadzonego biznesu.
 • Szybkie uczenie się i zdolność adaptacji – jak wynika z jednego z badań przeprowadzonego przez firmę Sage, aż 49% księgowych zauważa potrzebę automatyzacji zadań. 66% badanych chętnie zainwestowałoby w sztuczną inteligencję, aby przyspieszyć swoją pracę.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów – w księgowości bardzo istotne jest szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów.
 • Efektywna organizacja pracy, także na komputerze – księgowy musi potrafić dotrzymać terminów oraz porządkować dokumenty w oparciu o odpowiednie kategorie. Obecnie kluczowe staje się tutaj umiejętne wykorzystanie technologii.
 • Przedsiębiorczość – księgowy musi rozumieć na czym polega prowadzenie firmy i z czym wiąże się ta odpowiedzialność. Powinien nie tylko rozumieć aspekty finansowe, czy podatkowe. Musi znać również cele oraz kulturę i politykę firmy. Księgowy powinien zdawać sobie sprawę z aspektów przedsiębiorstwa związanych z zatrudnianiem pracowników, pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów, ekspansją na nowe rynki, działaniami marketingowymi czy PR-owymi.

Edukacja

 

W celu zdobycia wiedzy księgowej możesz wybrać różne drogi. Możesz zdecydować się na studia kierunkowe, także podyplomowe. Studia zapewnią Ci szerszy zakres wiedzy.

Dzięki ich zakończeniu będziesz się też mógł pochwalić udokumentowanym wyższym wykształceniem, często cenionym przez pracodawców. Najlepiej od razu wybrać kierunek związany z finansami i rachunkowością, ekonomią lub zarządzaniem.

Możesz również skorzystać z szerokiej oferty kursów księgowych (stacjonarnych lub on-line).

Szczególnie, jeśli posiadasz już dyplom uczelni wyższej i nie chcesz inwestować w naukę dużej ilości czasu.

Na rynku znajdziesz kursy o różnym poziomie zaawansowania Najczęściej są one prowadzone przez prywatne ośrodki edukacyjne. Poniżej przedstawiamy naszą propozycję. Kurs księgowości z dwoma certyfikatami..

robienie notatek

 

Krajowe Centrum Edukacyjne – Kurs księgowości. Wiedza eksperta na wyciągnięcie ręki

 

Jednym z kursów internetowych jest szkolenie KCE. Co prawda, kurs jest dedykowany dla osób początkujących, jednak jeśli dopiero zaczynasz edukację lub pracę w księgowości, a stanowisko samodzielnej księgowej jest twoją ambicją zawodową, warto od niego zacząć.

Dzięki temu, że szkolenie jest prowadzone w formie on-line, nauka jest bezstresowa. Możesz uczyć się kiedy i gdzie chcesz, a interaktywne prezentacje i praktyczne zadania ułatwiają zapamiętywanie materiału.

Szkolenie da ci możliwość powtarzania i testowania postępów w nauce. A z platformy szkoleniowej będziesz mógł pobrać dodatkowo wzory dokumentów i ściągę księgowej na 2021 rok. Na koniec otrzymasz dwa certyfikaty (zaświadczenie MEN i Certyfikat Krajowego Centrum Edukacyjnego).

praca przy komputerze

Kurs składa się z 3 części.

Część pierwsza stanowi pakiet wiedzy merytorycznej. Część druga opiera się na praktycznych filmach szkoleniowych. Natomiast na ostatnią część kursu składają się testy, przypomnienia i egzamin końcowy. Na platformie kursu znajdziesz też wzory dokumentów i poradnik księgowy w postaci ściągi na 2021 rok. A na koniec szkolenia otrzymasz dwa certyfikaty.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://kursyszkolenia.online/kurs-ksiegowosci/

Jeśli lubisz pracę z liczbami, cechuje cię dokładność, precyzyjność, systematyczność i przedsiębiorczość, to praca w dziale finansowym może być dla Ciebie wymarzonym zajęciem!

Zanim zdobędziesz posadę księgowej, musisz zdobyć wiedzę i umiejętności poparte certyfikatami. W drodze do pożądanego stanowiska nie może zabraknąć spełnienia podstawowych wymogów.

Pamiętaj, że specjalizację księgową uzyskasz wyłącznie po odbyciu praktyki zawodowej. W niektórych przypadkach będziesz też musiał zdać egzamin certyfikujący, którego organizatorem jest Polska Izba Biur Rachunkowych.

Praca w księgowości to stabilne i odpowiedzialne zajęcie, które często wiąże się z dobrymi warunkami finansowymi. Na pewno warto ją rozważyć w planowaniu rozwoju swojej kariery zawodowej!

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły