Ile Zarabia Księgowa? – Zarobki i Wynagrodzenia (2024)

Kiedy zastanawiasz się nad tym, czy zostać księgową, najpierw zbierz jak najwięcej informacji o roli na rozważanym stanowisku, wymaganiach jakie musisz spełnić oraz wynagrodzeniu oferowanym w danej branży.

Wiedza o zarobkach oferowanych na rynku księgowym może okazać się bardzo przydatna. Dzięki temu, lepiej zaplanujesz swój rozwój, lub określisz zwrot z inwestycji w aktualny kurs księgowości.

Dodatkowo, będziesz wiedzieć jakie oczekiwania finansowe przedstawić potencjalnemu pracodawcy w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Na jakie zarobki możesz liczyć w pracy w finansach? Wiele zależy od zajmowanego stanowiska. Pensja zazwyczaj rośnie wraz z pozycją w hierarchii firmy oraz z doświadczeniem.

Poniżej przedstawiamy kilka danych opartych o badania najczęściej odwiedzanych portali.

Gdzie sprawdzać dane o wynagrodzeniach?

 

Wynagrodzenia.pl to jeden z najbardziej wiarygodnych portali, który zbiera dane od specjalistów odwiedzających stronę. Księgowego portal definiuje jako osobę zajmującą się:

 • zbieraniem i przechowywaniem faktur i innych dokumentów
 • wpisywaniem faktur do systemu księgowego
 • analizowaniem danych i wyciąganiem z nich informacji istotnych dla działalności firmy
 • pilnowaniem, żeby spełnione zostały wszystkie obowiązki wobec różnych instytucji, m.in. US

Kolejnym popularnym portalem, na którym zbierane są dane związane z wynagrodzeniem jest Pracuj.pl. Portal oferuje informacje o ponad siedmiuset stanowiskach. A prezentowane tam dane pochodzą z analizy 350 000 ankiet.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie, na wysokość wynagrodzenia na stanowiskach księgowych, wpływa przede wszystkim:

 • Staż pracy – często zdarza się, że pensja początkującego księgowego stanowi niewielką część wynagrodzenia, na jakie może liczyć osoba z większym doświadczeniem zawodowym na tym stanowisku
 • Wielkość firmy – w małej, rodzinnej firmie prawdopodobnie zarobisz znaczenie mniej niż w dużej korporacji. Wielkie organizacje dodatkowo często zaoferują ci też więcej benefitów pozapłacowych.
 • Lokalizacja firmy – pensja może różnić się w zależności od miasta, w którym pracujesz.

Wynagrodzenia w podziale na wysokość stanowiska

Młodszy księgowy

 

Z aktualizacji badań portalu Wynagrodzenia.pl (stan na styczeń 2024) dowiadujemy się, że na najniższym stanowisku w zawodzie księgowego, którym jest młodszy księgowy, można obecnie liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 4 000 zł brutto (więcej informacji o kursie księgowości znajdziesz tutaj, a z kodem ARTY70 kupisz go w atrakcyjnej cenie).

Co drugi młodszy księgowy otrzymuje pensję w zakresie od 3 400 złotych brutto do 4 810 złotych brutto. Ćwiartka najgorzej zarabiających księgowych otrzymuje wynagrodzenie niższe niż 3 400 zł brutto. Natomiast na pensje brutto wynoszącą powyżej 4 810 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej wynagradzanych młodszych księgowych.

Zawód młodszego księgowego jest mocno zdominowany przez kobiety, które stanowią 83% respondentów biorących udział w badaniu. Zaledwie 17% badanych to mężczyźni.

Benefity najczęściej oferowane na tym stanowisku to prywatna opieka medyczna (32%), karnety na siłownię i fitness (32%) i imprezy integracyjne (27%).

Junior Accountant

 

Pracuj.pl, z kolei, przeprowadził badania wynagrodzenia na takim stanowisku jak Junior Accountant. Zgodnie z nimi, pracując na juniorskim stanowisku związanym z księgowością możesz zarobić średnio 4 500 zł brutto miesięcznie.

Osoby zatrudnione jako Junior Accountant najczęściej podpisały umowę o pracę (90% respondentów pracuj.pl). Na tym stanowisku również najczęściej zatrudniane są kobiety. Stanowią 80 % wszystkich respondentów związanych z tym stanowiskiem.

Benefity, które najprawdopodobniej spotkasz pracując na stanowisku Junior Accountant to: prywatna opieka zdrowotna, dofinansowanie do zajęć sportowych, dofinansowanie do nauki języków obcych i ubezpieczenie na życie.

Mniej niż 5% respondentów pracuj.pl na tym stanowisku otrzymuje premie miesięczne.

 

 

Księgowa/księgowy

 

Zgodnie z aktualnymi danymi z portalu Pracuj.pl mediana zarobków na stanowisku księgowa/księgowy wynosi 5 600 zł brutto. Jest to wynagrodzenie o 900 zł wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

 

Źródło: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/finanse-ekonomia/ksiegowa-ksiegowy

9 na 10 badanych księgowych stanowią kobiety. Ponad 95% księgowych jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W kontekście benefitów, księgowi mogą najczęściej liczyć na prywatną opiekę zdrowotną, świadczenia socjalne, dofinansowanie do nauki języków oraz dofinansowanie biletów np. do kina.

6% badanych, zajmujących stanowisko księgowej lub księgowego otrzymuje co miesiąc dodatkową premię.

 

Księgowy – specjalista

 

Badania prowadzone przez Wynagrodzenia.pl pokazują, że mediana wynagrodzeń specjalisty ds. księgowości wynosi 4 820 zł brutto.

Najgorzej wynagradzane 25% specjalistów otrzymuje co miesiąc mniej niż 3 920 zł brutto. Ćwiartka najlepiej zarabiających specjalistów w tej dziedzinie może liczyć na zarobki powyżej 5 990 zł brutto.

Specjalistami w zakresie księgowości zostają głównie kobiety. Stanowią one 87% respondentów biorących udział w badaniu. Zaledwie 13% badanych specjalistów ds. księgowości to mężczyźni.

Benefity najczęściej oferowane na tym stanowisku to prywatna opieka medyczna (31%), karnety na siłownię i fitness (29%) i ubezpieczenie na życie/NNW (23%).

Księgowy – starszy specjalista

 

Ten sam portal prezentuje wyniki w zakresie badań starszych specjalistów ds. księgowości. Dowiadujemy się z nich, że miesięczne wynagrodzenie całkowite starszego specjalisty ds. księgowości, wyrażone w wartości brutto (określane na portalu jako mediana wynagrodzeń) wynosi 5 710 zł.

Połowa starszych księgowych otrzymuje pensję w wysokości od 4 390 zł brutto do 7 520 zł brutto. Najniższe zarobki, które otrzymuje 25 % badanych to kwota poniżej 4 390 zł brutto. Najwyżej wynagradzana ćwiartka badanych deklaruje zarobki w wysokości powyżej 7 520 zł brutto.

Również w tym przypadku, na stanowiskach księgowych dominuje płeć piękna. 83 % respondentów stanowią kobiety. Co pozostawia mężczyznom tylko 17%.

W zakresie benefitów królują tutaj : prywatna opieka medyczna (34%), karnety na siłownię i fitness (28%) i możliwość pracy zdalnej (27%).

Na portalu Wynagrodzenia.pl w badaniu do tej pory wzięło udział 4 576 osób deklarujących zajmowanie stanowiska księgowego. Poniżej przedstawiamy tabelę porównującą wynagrodzenia na różnych stanowiskach księgowych (w wartości brutto).

 

Źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-ksiegowy

 

Samodzielny księgowy

 

Na stanowisku samodzielnego księgowego mediana zarobków, wg. Pracuj.pl, wynosi 7 300 zł brutto. To oznacza, że 50% samodzielnych księgowych zarabia mniej niż 7 300 zł brutto, a 50% osób na tym stanowisku zarabia więcej.

 

Źródło: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/finanse-ekonomia/samodzielny-ksiegowy

 

Samodzielni księgowi najczęściej są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę (ponad 95% respondentów pracuj.pl). Tę pozycję częściej zajmują kobiety (66%).

Najczęściej oferowane benefity dla pracowników księgowych to prywatna opieka zdrowotna, dofinansowanie do zajęć sportowych, ubezpieczenie na życie i świadczenia socjalne. Premie są dość rzadkie. Tylko 5% respondentów pracuj.pl otrzymuje premie miesięczne.

 

Controlling specialist

 

Jeszcze innym stanowiskiem, które możesz objąć po edukacji ekonomicznej jest specjalista ds. kontrolingu. Czym różni się ono od pracy księgowej? Controlling specialist odpowiada głównie za:

 • analizę zysków, strat i bilansu firmy
 • sporządzanie raportów dotyczących wyników firmy
 • udział w przygotowywaniu raportów dla zarządu firmy
 • analizowanie i monitorowanie realizacji planów finansowych
 • opracowywanie procedur dotyczących procesów planowania w przedsiębiorstwie (poznaj je podczas szkolenia z Zarządzania Projektami)

Jak wynika z raportów podanych na serwisach internetowych, jest to jeden z bardziej opłacalnych wyborów z zawodów z zakresu finansów.

Pracuj.pl podaje bowiem, że ta pozycja może wiązać się z wynagrodzeniem w wysokości ok. 7 400 zł brutto (mediana). Co za tym idzie, połowa respondentów zarabia mniej, a połowa więcej niż 7 400 zł brutto.

 

Źródło: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/finanse-ekonomia/controlling-specialist

 

Biorąc pod uwagę dane podane na analizowanych przez nas serwisach, specjalista ds. kontrolingu jest jednym z najbardziej zróżnicowanych ze względu na płeć zawodów księgowych. Mężczyźni przeważają na tym stanowisku, stanowiąc aż 59% respondentów.

Ponad 95% osób na pozycji controlling analyst jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W kontekście benefitów, na tym stanowisku najczęściej pojawiają się: prywatna opieka zdrowotna, dofinansowanie szkoleń i kursów, dofinansowanie zajęć sportowych oraz świadczenia socjalne.

7% badanych, zajmujących to stanowisko otrzymuje premię co miesiąc.

Zastępca Głównej Księgowej

 

Jednym z wyższych stanowisk, jakie można objąć po zakończeniu edukacji i zdobyciu doświadczenia w księgowości, jest pozycja głównej księgowej. Niektóre firmy oferują też możliwość objęcia stanowiska zastępcy głównej księgowej. Jak kształtują się tutaj zarobki?

Połowa osób na tym stanowisku zarabia mniej niż 7 000 zł brutto. Druga połowa zarabia więcej. Taka pensja jest o 2 300 zł wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Zdecydowaną większość stanowią tu kobiety. Zgodnie z danymi na pracuj.pl, zajmują 90% stanowisk zastępcy głównej księgowej na rynku.

Mniej niż 5% respondentów przyznało się do comiesięcznych premii. Większość z nich (ponad 95%) jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę.

Najczęściej pojawiające się benefity dla zastępców głównych księgowych to: prywatna opieka zdrowotna, dofinansowanie zajęć sportowych i dofinansowanie biletów.

 

Główny Księgowy

 

Główna księgowa, natomiast, może liczyć na przeciętne zarobki w wysokości 12 000 zł brutto (mediana). 8% osób na tym stanowisku otrzymuje comiesięczne premie.

 

Źródło: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/finanse-ekonomia/glowny-ksiegowy

Jak na wielu innych stanowiskach związanych z branżą, wśród głównych księgowych dominują kobiety. Jest ich aż 94%.

Również 94% badanych zatrudniono do tej roli na podstawie umowy o pracę.

Najczęstsze benefity stanowią: prywatna opieka medyczna, służbowy telefon również do celów prywatnych i dofinansowanie zajęć sportowych.

 

Główna księgowa/księgowy ze znajomością języków obcych

 

Jeżeli główna księgowa może pochwalić się znajomością języka obcego, jej zarobki znacznie wzrosną.

Jak czytamy na portalu pracuj.pl, na tym stanowisku można zarobić przeciętnie już nawet 14 000 zł brutto. A połowa głównych księgowych z językiem obcym zarabia nawet więcej.

Nieznacznie zmienia się również oferta benefitów. Dodatkowo, poza prywatną opieką medyczną, służbowym telefonem oraz dofinansowaniem zajęć sportowych, na tym stanowisku można liczyć na dofinansowanie szkoleń (np. szkoleń z prawa pracy) i kursów (np. kursu excel).

Kobiety stanowią 96% wszystkich pracowników na tym stanowisku. 92% respondentów jest zatrudnionych na umowę o pracę.

Najwięcej, w porównaniu z innymi analizowanymi przez nas stanowiskami księgowymi, może liczyć na premię co miesiąc – aż 9% respondentów wskazało na otrzymywanie tego dodatku.

Kierownik Kontrolingu

 

Kiedy dojdziesz już do stanowiska kierownika większej jednostki będziesz mógł liczyć na wynagrodzenie rzędu 14 500 zł brutto. Tyle na przykład wynosi mediana zarobków kierownika kontrolingu. Połowa osób w tej roli zarabia więcej, a połowa mniej niż 14,5 tysiąca złotych.

 

Kierownik kontrolingu odpowiada m.in. za:

 • nadzorowanie pracy działu (kompetencje te możesz posiąść na szkoleniu menadżerskim)
 • realizowanie polityki finansowej przedsiębiorstwa
 • tworzenie i wprowadzanie procedur operacyjnych w dziale finansowym
 • analizę wyników i kosztów finansowych
 • sporządzanie i analizę raportów finansowych
 • obsługiwanie banków oraz nadzorowanie transakcji gotówkowych
 • zapewnienie prawidłowego obrotu środkami pieniężnymi

Jeśli obejmiesz to stanowisko, towarzyszyć ci będą głównie koledzy. W tej roli przeważają mężczyźni, stanowiąc 60% wszystkich badanych na portalu pracuj.pl kierowników kontrolingu.

Co jeszcze możesz zyskać na tym stanowisku? Po pierwsze, jeśli będziesz miał szczęście, możesz liczyć na coroczne premie. 6% osób zatrudnionych na tej pozycji otrzymuje taki dodatek finansowy. Istnieje 93% szans, że zostaniesz zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

Co jeszcze? Oczywiście możesz też liczyć na benefity pozapłacowe. Kierownicy kontrolingu najczęściej otrzymują: prywatną opiekę zdrowotną, służbowy telefon, który mogą wykorzystywać do celów prywatnych, a także dofinansowanie do zajęć sportowych, kursów i szkoleń.

Dyrektor finansowy

 

Jednym z najważniejszych stanowisk w firmie, szczególnie w kwestiach ekonomicznych, jest dyrektor finansowy. Na jego obowiązki składają się bardzo ważne zadania, związane m.in. z:

 • zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa
 • kierowaniem całą pracą działu finansowo-księgowego.
 • analizą rynku finansowego
 • kształtowaniem polityki lokacyjnej
 • oceną opłacalności inwestycji, jakie firma podejmuje
 • kontrolą wydatkowania środków finansowych
 • analizą kosztów, kreowaniem i wdrażaniem pomysłów poprawiających wyniki finansowe firmy
 • przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych
 • współpracą z bankami i instytucjami finansowymi
 • prowadzeniem dokumentacji finansowej
 • sporządzaniem raportów i sprawozdań na potrzeby zarządu

Odpowiedzialność za działanie przedsiębiorstwa i wymagania, jakie musi spełnić dyrektor finansowy, wiążą się z satysfakcjonującymi zarobkami.

Zgodnie z danymi Wynagrodzenia.pl, mediana zarobków na stanowisku dyrektora finansowego wynosi 19 240 zł brutto. 25% najlepiej zarabiających dyrektorów ds. finansów otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nawet ponad 25 660 zł brutto.

Główne benefity na tym stanowisku to telefon komórkowy, komputer przenośny i samochód osobowy. Wszystkie benefity mogą służyć do użytku prywatnego.

Na tej pozycji możemy znaleźć głównie mężczyzn (58%). Kobiety stanowią mniej niż połowę (42%) wszystkich dyrektorów finansowych biorących udział w badaniach.

Wynagrodzenia w księgowości w podziale na lokalizację i wielkość firmy

 

Zgodnie z danymi na 2020 rok (interviewme.pl) młodszy księgowy w dużej firmie w Warszawie może zarobić od 4 300 zł do 7 500 zł. W przypadku pracy w małej firmie w Warszawie, jego wynagrodzenie może wynieść od 4 000 zł do 6 600 zł.

W pozostałych miastach Polski na tym stanowisku pensja waha się w granicach od 3 700 zł do 6 500 zł, w dużej firmie i 3 400 zł do 5 700 zł w mniejszym przedsiębiorstwie.

Warto też wiedzieć jak kształtują się wynagrodzenia na wyższych stanowiskach księgowych.

 

Źródła (interviewme.pl) podają, że:

Samodzielny księgowy w dużej firmie w Warszawie zarabia od 8 700 zł do 12 000 zł. W małej firmie w stolicy wynagrodzenie wynosi od 7 400 zł do 10 000 zł. Poza Warszawą samodzielny księgowy może liczyć na zarobki w wysokości od 7 700 zł do 10 500 zł w dużej firmie. W mniejszej jest to od 6 400 zł do 8 700 zł.

Główny księgowy w dużej firmie w Warszawie zarobi od 18 500 zł do 24 000 zł. W małej – od 13 000 zł do 19 000 zł. Z kolei poza stolicą, pracując w dużej firmie, główny księgowy może liczyć na zarobki w zakresie od 16 500 zł do 21 000 zł. W małej firmie pensja wynosi od 11 500 zł do 16 500 zł.

Dyrektor finansowy w dużej firmie w Warszawie zarobi prawdopodobnie najwięcej. Zarobki na tym stanowisku wahają się tam od 28 500 zł do 37 000 zł. W mniejszej firmie w stolicy może liczyć na wynagrodzenia w granicach od 19 500 zł do 24 000 zł. W pozostałych miastach kraju pensja, w zależności od wielkości firmy, wynosi od 24 000 zł do 33 000 zł lub od 17 500 zł do 23 000 zł.

Finanse stanowią jeden z najważniejszych aspektów związanych z zarządzaniem firmą. Jeśli zdecydujesz się na karierę w tej dziedzinie, pamiętaj o dobrym przygotowaniu, aktualizacji wiedzy i odpowiedzialności, jaka będzie na tobie ciążyć.

Wysokie wymagania oraz duża odpowiedzialność idą jednak w parze z satysfakcjonującymi wynagrodzeniami.

Jeśli czujesz, że ta praca może być dla ciebie, a oferowane zarobki księgowego jeszcze bardziej motywują cię do działania, już dziś przejrzyj możliwe kursy na naszej stronie. Pomogą ci zdobyć wymaganą wiedzę, dzięki której dotrzesz do stanowiska, które najbardziej cię interesuje.

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły