Samodzielny Księgowy – Wymagania, Obowiązki, Zarobki, Kursy

Jeśli interesuje cię rola samodzielnego księgowego, musisz mieć świadomość wielu wymogów i obowiązków związanych z tym odpowiedzialnym stanowiskiem.

 

Przy planowaniu kariery zawodowej warto przeanalizować przewidywany zwrot z inwestycji w edukację i inne kroki, konieczne do zdobycia posady w branży.

W tym artykule przybliżamy główne wymagania i obowiązki związane z rolą samodzielnej księgowej. Podpowiadamy, w jaki sposób możesz nauczyć się wymaganych zagadnień, jakie drogi prowadzą do zdobycia wymarzonej pracy. Czy trzeba koniecznie kończyć studia czy można ukończyć kurs księgowości? Jakich zarobków możesz się spodziewać, kiedy już ci się uda.

Wymagania w pracy księgowego

 

Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie edukacji w celu podjęcia roli księgowej w przyszłości, musisz mieć świadomość jednego bardzo istotnego wymogu.

Mianowicie, wszystkie osoby, chcące usługowo prowadzić księgi rachunkowe, muszą zdobyć certyfikat do tego uprawniający albo zostać biegłymi rewidentami lub doradcami podatkowymi.

Do uzyskania certyfikatu prowadzi egzamin zamieszczony w załączniku nr. 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodatkowo wiedza księgowa musi być na bieżąco uzupełniana. Księgowi powinni przechodzić przez kursy i weryfikować posiadane informacje dotyczące prawa finansowego.

Od księgowego wymagane są często umiejętności sprawnego rozwiązywaniem problemów, efektywna organizacja pracy, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem oraz komunikatywność.

Zanim zostaniesz samodzielnym księgowym, będziesz musiał zdobyć co najmniej kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, prawdopodobnie zaczynając jako młodszy księgowy. Pozostałe wymagania do tej roli mogą różnić się ze względu na rodzaj pracy oraz specyfikę organizacji.

Aby zostać księgowym, w każdym przypadku musisz:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie być karalnym za określone przestępstwa
 • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Obowiązki samodzielnej księgowej

 

Istnieją pewne różnice w obowiązkach księgowego w zależności od tego, czy wykonuje ona pracę w wewnętrznym dziale finansowym firmy, w biurze finansowym, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, np. jako niezależny doradca księgowy.

Samodzielny księgowy w biurze rachunkowym jest odpowiedzialny za rozliczanie wielu różnych klientów. Często odpowiada za doradztwo finansowe, czasem występuje nawet jako adwokat klienta w sytuacjach związanych z postępowaniami urzędowymi.

W porównaniu do pracy w dziale finansowym w organizacji, praca w biurze rachunkowym jest w większym stopniu związana z bezpośrednim kontaktem z klientami oraz większą odpowiedzialnością za analizy finansowe i rozwój organizacji klienta.

 

Samodzielny księgowy w takim przypadku odpowiada m.in. za:

 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • prowadzenie ewidencji księgowych oraz ich uzgadnianie z kontami księgi głównej
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na rzecz firmy i instytucji zewnętrznych
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • przygotowywanie przelewów bankowych
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

Natomiast, samodzielny księgowy, będący częścią działu księgowego lub finansowego w firmie jest odpowiedzialny za całkowitą obsługę jednego lub kilku obszarów z zakresu księgowości w tej firmie.

Na tym stanowisku może odpowiadać w organizacji np. za:

 • środki trwałe
 • należności
 • zobowiązania
 • podatki

Praca jako księgowy wiąże się z dużą odpowiedzialnością, która została określona we właściwych aktach prawnych, m.in:

 • Ustawie o rachunkowości
 • Ordynacji podatkowej
 • Kodeksie karnym skarbowym
 • Kodeksie pracy

Pocieszający jest fakt, że samodzielny księgowy w biurze rachunkowym nie powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli jego błąd nie będzie wynikał z celowego działania na szkodę.

Księgowy podlega więc karze, jeśli dopuści się przestępstwa lub wykroczenia w wyniku podjęcia działań sprzecznych z przepisami prawa na gruncie prowadzenia księgowości firmowej, np. kiedy:

 • celowo nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych jednostki
 • poda nierzetelne dane w księgach i sprawozdaniu finansowym
 • nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z istniejącymi, aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości
 • nie sporządzi sprawozdania finansowego
 • sporządzi sprawozdanie finansowe niezgodnie z przepisami ustawy

Tego typu przestępstwa ze strony pracownika ds. księgowych podlegają karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 2. A w skrajnych przypadkach, nawet obu tym karom jednocześnie.

 

W pozostałych przypadkach, zgodnie z ustawą o ordynacji podatkowej, za wszelkie błędy w rozliczeniach podatkowych odpowiada podatnik.

A w sytuacji, kiedy pracownik działu księgowego popełni błąd np. w przygotowywanych analizach dla firmy, za ich niepoprawność odpowiada najczęściej kierownik działu. Choć, w przypadku poważnych zaniedbań pracodawca może wymierzyć karę samemu pracownikowi, np. zwolnić go dyscyplinarnie.

 

Jak zostać księgowym

 

Drogę do podjęcia pracy księgowej musisz rozpocząć od właściwej edukacji. Studia zapewnią Ci najszerszy zakres wiedzy. Dzięki ich zakończeniu będziesz się też mógł pochwalić udokumentowanym wyższym wykształceniem, często cenionym przez pracodawców.

Najlepiej od razu wybrać kierunek związany z finansami i rachunkowością, ekonomią lub zarządzaniem. Jeśli posiadasz już dyplom uczelni wyższej, możesz zdecydować się na studia podyplomowe z zakresu finansów i księgowości.

Same studia księgowości jednak nie wystarczą. Po zakończeniu edukacji konieczne jest odbycie praktyki zawodowej w wybranej jednostce rachunkowej. Jej długość różni się w zależności od posiadanego wykształcenia.

Warunki rozpoczęcia pracy księgowej zostały określone w rozporządzeniu z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W dokumencie opisano certyfikację zawodu księgowego, zgodnie z którą masz do wyboru dwie opcje:

 • zdobycie wykształcenia średniego, udokumentowanie dwuletniej praktyki oraz zdanie egzaminu Ministra Finansów
 • zdobycie wykształcenia wyższego o kierunku specjalizacji księgowej oraz udokumentowanie trzyletniej praktyki

Jak zostać księgową bez studiów

 

Możesz zostać księgowym nie mając skończonych studiów wyższych. Zgodnie z rozporządzeniem z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, każda osoba mająca średnie wykształcenie może zostać księgowym po zaliczeniu egzaminu Ministra Finansów i zakończeniu dwuletniej praktyki zawodowej.

Wystarczy więc, że zdobędziesz wymaganą wiedzę np. podczas kursu księgowości, który pozwoli ci zdać egzamin i wejść na rynek pracy w poszukiwaniu pierwszych wyzwań księgowych.

 

Kursy dla samodzielnego księgowego

 

W celu przygotowania się do wymaganego egzaminu, możesz skorzystać z bogatej oferty kursów, także on-line. Poniżej przedstawiamy przykłady szkoleń, które mogą cię zainteresować.

 

Krajowe Centrum Edukacyjne – Kurs księgowości. Wiedza eksperta na wyciągnięcie ręki

 

Jednym z kursów internetowych jest szkolenie KCE. Co prawda, kurs jest dedykowany dla osób początkujących, jednak jeśli dopiero zaczynasz edukację lub pracę w księgowości, a stanowisko samodzielnej księgowej jest twoją ambicją zawodową, warto od niego zacząć.

Dzięki temu, że szkolenie jest prowadzone w formie on-line, nauka jest bezstresowa. Możesz uczyć się kiedy i gdzie chcesz, a interaktywne prezentacje i praktyczne zadania ułatwiają zapamiętywanie materiału.

Szkolenie da ci możliwość powtarzania i testowania postępów w nauce. A z platformy szkoleniowej będziesz mógł pobrać dodatkowo wzory dokumentów i ściągę księgowej na 2021 rok. Na koniec otrzymasz dwa certyfikaty (zaświadczenie MEN i Certyfikat Krajowego Centrum Edukacyjnego).

Kurs składa się z trzech części. Część pierwsza stanowi pakiet wiedzy merytorycznej. Część druga opiera się na praktycznych filmach szkoleniowych. Natomiast na ostatnią część kursu składają się testy, przypomnienia i egzamin końcowy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://kursyszkolenia.online/kurs-ksiegowosci/

Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

 

Kurs uczy podstawowej wiedzy księgowej i jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kompetencje na poziomie samodzielnego księgowego. Celem kursu jest nauczenie uczestników praktycznego księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego “Symfonia”.

Szkolenie przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń. W czasie trwania kursu zdobędziesz wiedzę z księgowania dowodów i sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego.

Kurs odbywa się w formie warsztatów poprzedzonych wykładem. Na zajęciach prowadzący przedstawi ci wiele praktycznych przykładów i interpretacji, a także zachęci do samodzielnego rozwiązywania zadań.

Po zakończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Zarobki samodzielnej księgowej

 

Ile zarabia samodzielny księgowy?

Zgodnie z aktualnymi danymi z portalu Pracuj.pl mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 7 300 zł brutto. To oznacza, że 50% samodzielnych księgowych zarabia mniej niż 7 300 zł brutto, a 50% osób na tym stanowisku zarabia więcej.

 

Źródło: https://zarobki.Pracuj.pl/stanowiska/finanse-ekonomia/samodzielny-ksiegowy

 

Na wysokość wynagrodzenia na stanowisku samodzielnej księgowej wpływa przede wszystkim:

 • Staż pracy – często zdarza się, że pensja początkującego księgowego stanowi niewielką część wynagrodzenia, na jakie może liczyć osoba z większym doświadczeniem zawodowym na tym stanowisku.
 • Wielkość firmy – w małej, rodzinnej firmie prawdopodobnie zarobisz znaczenie mniej niż w dużej korporacji. Wielkie organizacje dodatkowo często zaoferują ci też więcej benefitów pozapłacowych.
 • Lokalizacja firmy – pensja może różnić się w zależności od miasta, w którym pracujesz.

Samodzielni księgowi najczęściej są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę (ponad 95% respondentów Pracuj.pl). Tę pozycję najczęściej zajmują kobiety (66%).

Najczęściej oferowane benefity dla pracowników księgowych to prywatna opieka zdrowotna, dofinansowanie do zajęć sportowych, ubezpieczenie na życie i świadczenia socjalne. Premie są dość rzadkie. Tylko 5% respondentów Pracuj.pl otrzymuje premie miesięczne.

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on twitter
Udostępnij na Twitterze
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły