Jak Założyć Własne Biuro Rachunkowe?

Obecnie, wiele osób decyduje się na studia związane z tematyką rachunkowości, ekonomii i finansów. Dzięki takiej edukacji można nauczyć się zawodu księgowego. Ale nie tylko.

 

Po studiach kierunkowych czy nawet kursie księgowości, możesz uzyskać wiedzę niezbędną do prowadzenia własnego biura rachunkowego. Wówczas, decydujesz się na założenie własnej działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach, chcąc założyć własną działalność gospodarczą, wystarczy ją jedynie zarejestrować w CEIDG i wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Jednak przy zakładaniu biura rachunkowego, konieczna jest znajomość dodatkowych przepisów.

Od kilku lat właściwie każdy może prowadzić działalność w postaci biura rachunkowego, nawet osoby bez wykształcenia kierunkowego.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe? Jak możesz je założyć? Czy będzie ci się to opłacać?

Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe

 

Zakres działalności biura rachunkowego dokładnie określa art. 76a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz.395).

Osoby, które zdecydują się na jego prowadzenie mogą świadczyć różne usługi na rzecz swoich klientów. Zakres tych usług to m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych
 • okresowe określanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów
 • wycenianie aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji (przewidzianej ww. ustawą)

Kto może założyć biuro rachunkowe

 

 

9 maja 2014 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym biuro rachunkowe może otworzyć właściwie każdy przedsiębiorca. Wraz z tą zmianą otworzyły się nowe możliwości dla osób bez doświadczenia kierunkowego w zakresie np. ekonomii, finansów i rachunkowości.

Jest to duże ułatwienie w porównaniu do przepisów obowiązujących jeszcze kilka lat temu. Przed zmianą przedsiębiorcy prowadzący biuro księgowe musieli wykazać się certyfikatem księgowego, wydawanym przez Ministra Finansów.

 

 

Obecnie osoby, które dysponują stosownym certyfikatem (wydanym przed dniem 9 maja 2014 r.) mogą się nim nadal posługiwać w celu dokumentowania kwalifikacji zawodowych. Co więcej, wykaz osób, którym na podstawie obowiązujących ówcześnie przepisów wydano certyfikat księgowego, jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów.

Natomiast, jak wskazuje art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości istnieją warunki dotyczące osób prowadzących czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg wieczystych.

Tak więc, mimo, że sam przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe nie musi dokumentować swojego wykształcenia i przebytej praktyki zawodowej, pracownicy tego biura, występujący jako księgowi, nie są zwolnieni z tego obowiązku.

Wciąż zgodnie z rozporządzeniem z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, każdy księgowy musi spełniać określone warunki (więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jak zostać księgową – obowiązki, wymagania, zarobki”):

 • W przypadku wykształcenia średniego – udokumentowanie dwuletniej praktyki oraz zdanie egzaminu Ministra Finansów
 • W przypadku wykształcenia wyższego o kierunku specjalizacji księgowej – udokumentowanie trzyletniej praktyki

Założyciele biur będą musieli spełnić te same warunki co księgowi, jeśli będą samodzielnie zajmować się prowadzeniem ksiąg rachunkowych na rzecz swoich klientów.

Dodatkowo, założenie biura rachunkowego oraz świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, umożliwia przedsiębiorcy również wpisanie do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

 

Jak założyć biuro rachunkowe?

 

Jeśli chcesz wykonywać usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, poza spełnieniem powyższych warunków, musisz również:

 • posiadać zdolność do wykonywania czynności prawnych
 • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • być niekaranym, nie mieć prawomocnych wyroków sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za inne przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • posiadać minimum średnie wykształcenie

Samo założenie biura rachunkowego wymaga przejścia kilku ważnych kroków. Pierwszym z nich jest założenie działalności gospodarczej. Do wyboru masz tutaj kilka opcji. Możesz np. założyć spółkę lub działać w oparciu o samozatrudnienie.

Drugim krokiem jest wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego oraz zarejestrowanie biura. Nie możesz też zapomnieć o zgłoszeniu swojego biura rachunkowego do ubezpieczenia.

Jaką formę rejestracji wybrać?

 

Osoba, spełniająca wyżej wymienione warunki, może założyć firmę związaną ze świadczeniem usług księgowych w każdej formie działalności (z wyłączeniem spółek partnerskich). W Polsce możesz zdecydować się na rejestrację biura w jednej z poniższych form:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka prawa handlowego (m.in. spółka jawna, spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna)
 • spółdzielnia

Sposób rejestracji działalności jest uwarunkowany wyborem formy działalności.

Najczęściej wybieraną, a jednocześnie najmniej skomplikowaną formą, jest jednoosobowa działalność gospodarcza, inaczej nazywana samozatrudnieniem.

Taką działalność może prowadzić tylko osoba fizyczna. Należy ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za pomocą formularza CEIDG.

Wnioski do CEIDG składa się w urzędzie gminy. Od jakiegoś czasu można alternatywnie skorzystać z możliwości składania wniosków online, bez wychodzenia z domu.

Wniosek, który złożysz, jest równoznaczny ze zgłoszeniem do innych organów, które muszą zostać poinformowane o rejestracji działalności gospodarczej. Mowa tutaj o takich organach jak ZUS (lub KRUS), GUS, a także o właściwym, pod kątem miejsca rejestracji działalności, naczelniku urzędu skarbowego.

Ostatnim krokiem będzie samodzielne zgłoszenie się do ZUS jako osoby ubezpieczonej. Jeśli będziesz zatrudniał w swoim biurze rachunkowym pracowników, musisz zająć się także ich zgłoszeniem, jak również wszystkich osób współpracujących.

Koszty związane z założeniem biura rachunkowego

 

Jak każda działalność, założenie biura rachunkowego wiąże się z pewnymi kosztami, które musisz uwzględnić w swoim biznesplanie. Mogą to być np.:

 • wydatki związane z założeniem własnej działalności gospodarczej
 • koszty specjalistycznego oprogramowania
 • koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • wydatki na szkolenia dla pracowników
 • wynajem biura
 • wydatki marketingowe i reklamowe
 • koszty szkolenia dla firm w celu podniesienia jakości usług

Ile możesz zarobić po założeniu biura?

 

Jeśli będziesz prowadził naprawdę dobre biuro rachunkowe, nie powinieneś narzekać na brak klientów. Najważniejszy aspekt zarządzania taką firmą to jakość usług.

Nawet jeśli, na samym początku, nie uda ci się pozyskać ogromnej ilości zleceń, jeśli będziesz przykładać się do wartościowej obsługi księgowej każdego klienta, ta liczba będzie szybko rosnąć.

Jeśli zainwestujesz w wykwalifikowanych pracowników i odpowiednie działania marketingowe oraz położysz duży nacisk na odpowiednią obsługę klienta, wszystkie wspomniane wcześniej wydatki będą prowadzić do konkretnych zysków.

 

Ile możesz zarobić prowadząc biuro rachunkowe?

 

Ceny usług oferowanych przez biura księgowe są zależne od kilku czynników, m.in. indywidualnej wyceny zlecenia. Na przychody biura wpływają także:

 • forma prawna firmy
 • rodzaj księgowości
 • liczba dokumentów w miesiącu
 • liczba zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie działalności z kontrahentami zagranicznymi

W zależności od ilości obsługiwanych dokumentów, cena za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wynosi zazwyczaj od 150 do 950 zł netto. Prowadzenie księgi rachunkowej może kosztować klienta od 400 do 2 100 zł netto w skali miesiąca.

Świadczenie usług dotyczących obliczania wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorstwa i zajmowanie się składkami ZUS jest najczęściej wyceniane na kwotę od 150 zł do 500 zł netto. Natomiast powadzenie ewidencji ryczałtowej kosztuje najczęściej ponad 100 zł, a dodatkowa obsługa plików JPK wiąże się z dodatkowymi kosztami dla zleceniodawcy.

Na założenie własnego biura rachunkowego decyduje się obecnie coraz więcej księgowych, często zaraz po zakończeniu studiów.

 

W dzisiejszych czasach, prowadzenie takiej działalności nie wymaga nawet kierunkowej edukacji. Dzięki temu, zostało zniwelowanych wiele przeszkód, które mogły wcześniej powstrzymywać przedsiębiorców przed podjęciem takiej decyzji.

 

Sposób, w jaki biuro będzie funkcjonować, zależy w dużym stopniu od formy działalności, jaką wybierzesz. Po założeniu działalności będziesz musiał zająć się m.in. wyborem formy opodatkowania oraz, jeśli będziesz płatnikiem VAT, złożeniem deklaracji VAT-R.

Założenie biura rachunkowego, budowanie firmy od zera oraz rozwijanie jej poprzez dbałość o jakość świadczonych usług i wykwalifikowaną kadrę specjalistów, może być kosztowne i wymagające. Jednak, często przekłada się na zadowalające zarobki, ciekawą pracę i dużą satysfakcję płynącą z zarządzania własną firmą.

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]