10 Najlepszych Szkół Masażu w Polsce

Masaże cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Szybkie tempo życia, nadmierna ilość stresu oraz zwiększona świadomość na temat ich dobroczynnego wpływu sprawiają, że profesja ta wydaje się doskonałym planem na przyszłość.

 

Jednak, pomimo że wykonywanie masażu może wydawać się proste, w praktyce wymaga odpowiednich kwalifikacji i przygotowania. W takim razie jaka szkoła masażu będzie najlepsza?

 

Zawód masażysta – studia wyższe czy szkoła masażu co wybrać?

 

Osoby chcące podjąć pracę w zawodzie masażysty powinny zdobyć w pierwszej kolejności odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie w tym zakresie. Do wyboru mają dwie ścieżki edukacji, które należy rozważyć pod kątem tego, jaki rodzaj masażu chcą one wykonywać w przyszłości.

 

Zawód masażysta, studia kierunkowe

 

Pierwszą z możliwości jest ukończenie studiów kierunkowych z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji. Kierunki te oferowane są najczęściej na uczelniach medycznych lub akademiach wychowania fizycznego.

Po zdobyciu dyplomu uczelni wyższej można w pełni wykonywać zawód, jakim jest masażysta. Studia te skierowane są jednak zazwyczaj do osób, które w przyszłości planują pracę jako masażysta sportowy lub rehabilitacyjny. Uprawniają one bowiem w pełni do pracy w placówkach medycznych i szpitalnych oraz pozwalają, w późniejszym czasie, na uzupełnienie swojej wiedzy w ramach studiów podyplomowych.

 

szkoły masażu w polsce

 

Zawód masażysta, szkoła masażu

 

Drugą i o wiele częściej wybieraną przez przyszłych masażystów opcją jest szkoła masażu. Edukację w tym zakresie można odbywać w trybie niestacjonarnym i weekendowym, w ramach szkoły policealnej. Wobec tego tak samo, jak w pierwszym przypadku niezbędne jest tutaj wykształcenie co najmniej średnie.

Absolwenci szkół policealnych kończą je z tytułem Technika masażysty, dzięki czemu według Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, mogą oni podjąć pracę zarówno w placówkach prywatnych, jak i publicznych.

Dlatego też istotne jest to, aby przy wyborze szkoły masażu zwracać uwagę czy wydawane przez nią dyplomy i uprawnienia są zgodne z wymaganiami państwowymi.

Być może jest to kierunek właśnie dla Ciebie? Sprawdź swoje umiejętności, zdobądź podstawową wiedzę w tym zakresie z rabatem na kurs masażu, który otrzymasz z kodem ARTY70.

Masaż klasyczny – ścieżka edukacji

 

Chcąc rozpocząć edukację związaną z przyszłą pracą jako masażysta, warto wiedzieć, że niemal każda szkoła masażu oferuje dwustopniową edukację, która wraz z każdym stopniem poszerza umiejętności osób korzystających z jej oferty.

Każdy z tych etapów łączy jednak w sobie zarówno szkolenia teoretyczne, jak i część praktyczną oraz kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik uprawnia do wydania dyplomu Technika masażysty I lub II stopnia.

Należy także pamiętać o tym, że przystąpienie do kursu masażu klasycznego II stopnia, możliwe jest jedynie po uzyskaniu dyplomu I stopnia.

 

Na czym polega kurs masażu I stopnia

 

Pierwszy etap edukacji w drodze po wymarzony zawód masażysty obejmuje naukę anatomii palpacyjnej oraz funkcjonalnej ciała przyszłych pacjentów, a także zdobycie niezbędnej wiedzy, która pozwoli przeprowadzać w pełni poprawnie wywiad przed zabiegiem.

Ponadto szkoła masażu oferująca kurs masażu I stopnia w trakcie kształcenia skupia się na tym, aby kursanci po jej ukończeniu potrafili łączyć objawy (czyli skutki) z ich przyczynami (czyli nieodpowiednimi nawykami lub urazami). Program nauki oparty jest na tym etapie na szeregu zagadnień teoretycznych oraz praktycznych, które łączy holistyczne podejście do przyszłych pacjentów i klientów.

Niezależnie jaki rodzaj edukacji wybierzemy niezbędne są szkolenia pracowników, w jakich będziemy brać udział. Ten zawód wymaga ciągłego kształcenia i zdobywania nowych kompetencji. Wśród nich warto zadbać o szkolenie z komunikacji, pozwalające na jak najlepszą jakość kontaktu z pacjentami.

 

Na czym polega kurs masażu II stopnia

 

Drugi stopień edukacji w zawodzie Technik masażysta ma na celu uzupełnić i poszerzyć wiedzę. W jego trakcie zdobywa się dogłębną wiedzę obejmującą techniki masażu klasycznego i technik pokrewnych, a także tych rozluźniających tkanki miękkie.

Masażysta studia dwuetapowe może uzupełnić szkoleniami douczającym w zakresie wybranych sposobów masażu, takich jak na przykład:

kurs masażu

 

Szkoła masażu – 10 najlepszych placówek w Polsce

 

Ilość placówek oferujących kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu masażysty z roku na rok coraz bardziej się zwiększa. Nie oznacza to jednak, że wszystkie z nich mogą poszczycić się wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem wymaganym w procesie kształcenia.

Dlatego też poniżej znaleźć można 10 najlepszych szkół masażu, które posiadają Akredytację Kuratorium Oświaty, uprawniające je do wydawania odpowiednich certyfikatów. Kolejność szkół masażu, podana jest jednak całkowicie przypadkowo i nie zależy od poziomu nauczania.

 

 1. Gdyńska szkoła masażu

Pierwszą placówką prezentowaną w zestawieniu jest Centrum Szkolenia ANATOMIC, należące do niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, nad którą nadzór prowadzi Kuratorium Oświaty. W związku z tym oferuje ono szkolenia, które po pozytywnym ukończeniu obejmującym egzamin teoretyczny i praktyczny zakończone są otrzymaniem Zaświadczenia Ministerstwa Edukacji zgodne z MEN II oraz Dyplomu ukończenia kursu masażysty.

Dokumenty te uprawniają do wykonywania zawodu zarówno na terenie naszego kraju, jak i Unii Europejskiej.

Szkoła masażu w mieście Gdynia oferuje między innymi:

Koszt każdego z tych szkoleń podany jest na stronie placówki.

W dniu rozpoczęcia nauki każdy z kursantów otrzymuje niezbędne materiały, a także musi złożyć stosowane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach objętych programem.

 

 1. Szkoła masażu Warszawa

Kolejną szkołą masażu wartą uwagi jest Policealne Studium Medycyny Sportu . Nauka w tej placówce trwa 4 semestry, a jej absolwenci kończą edukację egzaminem państwowym, który po uzyskaniu pozytywnego wyniku skutkuje otrzymaniem Świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej oraz Dyplomu Zawodowego.

Szkoła masażu realizowana jest w trybie stacjonarnym weekendowym, a jej program obejmuje aż 120 godzin praktyk.

 

najlepsze szkoły masażu

 

 1. Szkoła masażu-TEB

TEB Edukacja to placówki będące szkołami policealnymi, które swoje oddziały posiadają na terenie niemal całego kraju, między innymi w Olsztynie, Gdyni, Gliwicach, Poznaniu czy Płocku. W szerokiej ofercie znalazł się również kierunek istotny z punktu widzenia naszego zestawienia: Technik masażysta z elementami fizjoterapii.

Nauka w tej szkole jest całkowicie bezpłatna i odbywa się zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym. Trwa 4 semestry i kończy się egzaminem państwowym, pozwalającym uzyskać Dyplom Technika masażysty.

 

 1. Szkoła masażu Atut

Kolejną szkołą policealną oferująca w swojej ofercie kształcenie w zawodzie Technik masażysta jest Szkoła Masażu Atut. Kształcenie odbywa się tutaj w systemie weekendowym i trwa 4 semestry.

Zakończone jest, podobnie jak w innych szkołach, egzaminem państwowym i uzyskaniem Dyplomu Technika masażysty. Po jej ukończeniu istnieje możliwość podjęcia pracy w sanatoriach, szpitalach oraz innych placówkach publicznych i prywatnych oraz w gabinetach masażu.

 

 1. Szczecińska Medyczna Szkoła Policealna

Placówka ta skupia się w głównej mierze na kształceniu praktycznym oraz oferuje swoim adeptom wiele kursów doszkalających Szkolenia z zarządzania czasem – warto zadbać o tę uniwersalnie przydatną umiejętność. Edukacja w Szczecińskiej Medycznej Szkole Policealnej trwa standardowo 2 lata i realizowana jest zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym. Program obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • propedeutyka zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy (wynikające z prawa pracy)
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • zarys fizjoterapii
 • anatomia i fizjologia
 • teoria masażu.

masaż szkoły

 

 1. Wielkopolska Szkoła Medyczna – szkoła masażu Poznań

Podobnie jak w poprzednich pozycjach z tego zestawienia, także i w tej szkole nauka jest całkowicie bezpłatna i trwa 4 semestry. Przygotowuje do wykonywania zawodu Technika masażysty zarówno na gruncie praktycznym jak i teoretycznym, a także pozwala uzyskać niezbędne poświadczenia potwierdzające kwalifikację.

Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu umożliwia kształcenie w dwóch trybach:

 • dziennym,
 • oraz stacjonarnym od piątku do niedzieli.

W programie nauczania ujęte są także praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin (4 tygodni).

 

 1. Szkoła masażu Kraków

Jest placówka znajdująca się w Krakowie, która realizuje między innymi kształcenie w zawodzie Technika masażysty. Zajęcia w niej prowadzone są 3 razy w tygodniu, a cały cykl kształcenia trwa 2 lata. W jego trakcie realizowane są między innymi przedmioty niezwykle istotne w kształceniu zawodowym praktycznym takie jak:

 • wykonywanie masażu w medycynie,
 • wykonywanie masażu w sporcie,
 • wykonywanie masażu prozdrowotnego,

Dodatkowo oferuje także kurs Elementy Fizjoterapii, potwierdzony poprzez zaświadczenie na druku MEN.

 

 1. Centrum szkoleniowe HEROS

HEROS to centrum szkoleniowe, które oferuje między innymi kursy masażu I, II i III stopnia oraz wiele kursów dotyczących poszczególnych technik masażu. Placówka ta wydaje Dyplomy na druku MEN uznawane zarówno w naszym kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej.

Nauka w niej jest płatna i w zależności od wybranego kursu obejmuje od 8 do 120 godzin szkolenia.

szkoła masażu

 

 1. Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG to placówka, która w swojej ofercie kształcenia prezentuje wiele kursów (warto zarządzać czasem odpowiednio by zrealizować je wszystkie) związanych z zawodem masażysty. Kursy te odbywają się w trybie weekendowym.

Ich ukończenie poświadcza Certyfikat Masażu I stopnia wystawiony przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, który wydawany jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu praktyczne i teoretycznego. Nauka w tej placówce jest odpłatna i zamyka się w kwotach oscylujących w granicach do 1500 złotych.

 

 1. Technik masażysta Wrocław

Osoby chcące zdobyć zawód Technika masażysty we Wrocławiu mogą natomiast skorzystać z oferty edukacyjnej szkół policealnych Cosinus. Szkoła ta działa na terenie całego kraju, także w tym mieście i oferuje zajęcia w trybie weekendowym, realizując w pełni program przewidziany dla zawodu, jakim jest Technik masażysta. Nauka w tej placówce jest całkowicie darmowa.

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły