Technik masażysta – jak zostać, ile zarabia, dlaczego warto?

Wykwalifikowani masażyści to pracownicy, których wciąż brakuje na rynku pracy. Obecny styl życia, siedzący tryb pracy oraz wynikające z tego wady postawy sprawiają bowiem, że z ich usług coraz częściej korzystają nie tylko starsze osoby, ale i młodzi ludzie, którzy chcą uporać się z uporczywymi dolegliwościami bólowymi. W takim razie ile tak naprawdę zarabia masażysta i jak nim zostać? Czy konieczne są studia czy wystarczy przygotowanie w postaci kursu masażu? Przeczytaj artykuł, aby poznać odpowiedzi na te pytania!

Technik masażysta zarobki

Według badań przeprowadzonych przez portal wynagrodzenia.pl, w którym udział wzięło 1 834 061 ankietowanych, średnie wynagrodzenie masażysty wynosi 2780 złotych brutto, czyli 2046 netto. Najlepsi specjaliści są jednak w stanie zarabiać nawet dwa razy tyle, czyli ponad 4000 złotych netto.

Analizując natomiast średnie zarobki masażystów w poszczególnych województwach, na podstawie raportu portalu pracuj.pl, najwięcej zarabiają masażyści z województwa mazowieckiego – 2000 złotych netto, pomorskiego- 1850 złotych netto, a także małopolskiego – 1750 złotych netto.

Z kolei najmniej zarabiają masażyści w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz podkarpackim. Ich wynagrodzenie wynosi bowiem od 1500 do 1600 złotych netto.

Biorąc z kolei pod uwagę to, ile zarabia technik masażysta w poszczególnych miastach, największe zarobki można uzyskać w Warszawie, Krakowie oraz Częstochowie.

Od czego zależy to, ile zarabia technik masażysta?

 

Zarobki masażystów zależą przede wszystkim od miejsca ich zatrudnienia. Masażyści zatrudnieni w placówkach publicznych, takich jak ośrodki zdrowia, szpitale i sanatoria otrzymują bowiem najniższe wynagrodzenie. O wiele lepiej wygląda natomiast sytuacja masażystów w sektorze usług prywatnych. Tutaj płaca oscyluje w granicach około 3000 złotych netto.

 

To, ile zarabia masażysta, związane jest także z jego kwalifikacjami i umiejętnościami. Możesz nabyć je także podczas kursu masażu. Wykorzystaj przy tym zniżkę na niego, wpisując na stronie zamówienia kod ARTY70.

 

Na rynku pracy najbardziej pożądani są bowiem masażyści o wykształceniu kierunkowym, czyli technicy masażyści lub magistrzy fizjoterapii, a także osoby, które posiadają niezbędne certyfikaty potwierdzające ich umiejętności.

 

Szanse na większe wynagrodzenie zdobywają także masażyści, którzy nie tylko mają wykształcenie związane z podstawowymi technikami masażu, ale także tymi najbardziej pożądanymi na rynku w ostatnim czasie. Zalicza się do nich między innymi:

a także, inne popularne masaże:

 • masaż relaksacyjny
 • masaż gorącymi kamieniami
 • masaż klasyczny
 • masaż Lomi Lomi

Kto może zostać masażystą?

 

Technik masażysta to (jak już sama nazwa wskazuje) specjalista od wykonywania masażu. Może on wykonywać masaże klasyczne, sportowe, relaksacyjne i wiele innych w zależności od posiadanych kwalifikacji. Choć mogłoby się wydawać, że zawód ten może wykonywać niemal każdy, istnieje jednak szereg cech i predyspozycji, które powinien posiadać profesjonalny technik masażysta.

 

Jakie umiejętności i cechy powinien posiadać technik masażysta?

Masażysta powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje ludzkie ciało oraz mieć pełną świadomość wpływu swoich ruchów na funkcjonowanie masowanych osób.

Dlatego też niezbędna w tym celu jest wiedza z zakresu anatomii palpacyjnej, będąca umiejętnością badania dotykiem i rozpoznawania wielkości, kształtu oraz twardości określonych struktur anatomicznych, a także anatomii funkcjonalnej. W zdobyciu tej wiedzy pomocne jest ukończenie profesjonalnej szkoły masażu, która kwestie kształcenia w tej dziedzinie traktuje niezwykle priorytetowo, gdyż to właśnie od nich zależy zdrowie pacjenta i bezpieczeństwo wykonywanego masażu.

Ponadto, masażysta powinien umieć przeprowadzić profesjonalny wywiad z osobą przychodząca na masaż. Watro zadbać przy tym o to w jaki sposób prowadzimy tę rozmowę Dzięki temu nie tylko pozna on jej potrzeby, ale także ewentualne schorzenia, które pozwolą dobrać właściwą technikę masażu.

Dodatkowo, osoby, które chcą pracować jako masażyści, powinny być przygotowane na wiele godzin spędzonych w pozycji stojącej. Dlatego też niezwykle istotna w tym zawodzie jest kondycja fizyczna i ogólny stan zdrowia.

Technik masażysta – jak zostać profesjonalistą?

 

Praca w zawodzie masażysty wymaga jednak nie tylko właściwych predyspozycji, cech osobowościowych oraz ogólnego dobrego stanu zdrowia. Aby móc pomagać pacjentom lub klientom w gabinetach masażu niezbędne jest bowiem zdobycie odpowiedniego wykształcenia, zakończonego egzaminem zawodowym. Bowiem wyłącznie technik masażysta posiadający dyplom potwierdzający kwalifikację może być zatrudniony w placówkach medycznych.

 

Jak zdobyć odpowiednie wykształcenie?

Jednym z najpopularniejszych sposobów na to, aby uzyskać tytuł Technika masażysty, jest ukończenie szkoły policealnej, oferującej ten kierunek kształcenia. Nauczanie w niej trwa dwa lat i najczęściej odbywa się w trybie zaocznym lub wieczorowym.

W trakcie kształcenia uczniowie zdobywają w takich szkołach wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego, poznają podstawowe i zaawansowane techniki masażu, a także uczestniczą w zajęciach praktycznych. Ponadto powinni oni umieć:

 • określać wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania poszczególnych metod i technik masażu,
 • właściwie dobierać metody masażu,
 • wskazać skutki masażu,
 • stosować techniki masażu i specjalistyczne chwyty medyczne,
 • rozpoznać budowę i czynności narządów pacjentów,
 • posługiwać się ze zrozumieniem pojęciami, nazwami i określeniami z zakresu anatomii, fizjologii oraz technik masażu.

Dlatego też nauka w policealnej szkole masażu zakończona jest zawsze egzaminem. Przeprowadzany jest on przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i składa się z dwóch części.

 

Egzamin zawodowy technik masażysta-część teoretyczna

Jak podaje CKE, egzamin zawodowy technik masażysta w części teoretycznej składa się z 40 pytań zamkniętych, z czteroma odpowiedziami do wyboru, przy czym tylko jedna z nich jest prawidłowa.

Egzamin przeprowadzany jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu przy stanowiskach komputerowych, a osoby przystępujące do niego otrzymują 60 minut na rozwiązanie testu. Aby zdać egzamin na technika masażystę w części teoretycznej, należy otrzymać co najmniej 50% punktów z możliwych do uzyskania, oznacza to, że minimum 20 z udzielonych odpowiedzi powinno być poprawnych.

Przykładowe pytania z egzaminu teoretyczne na technika masażystę:

 1. Limfa spływająca z obszaru prawej kończyny dolnej ostatecznie uchodzi do:a. lewego kąta żylnego.
  b. prawego kąta żylnego.
  c. węzłów pachowych prawych.
  d. węzłów pachwinowych lewych.
 1. Przeciwwskazaniem do wykonania masażu klasycznego mięśni grzbietu jest:a. skolioza dwułukowa.
  b. kifoza piersiowa.
  c. sklerodermia.
  d. półpasiec.

Technik masażysta egzamin praktyczny

Samo zaliczenie egzaminu teoretycznego, nie uprawnia jednak do uzyskania tytułu Technika masażysty, niezbędne jest bowiem jeszcze uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego.

Ta część egzaminu ma na celu sprawdzenie wyuczonych umiejętności w praktyce, dlatego też najczęściej obejmuje ona wykonanie zadania, będącego w tym przypadku dobraniem odpowiedniej techniki masażu i jego przeprowadzeniem.

Część praktyczna egzaminu trwa nie krócej niż 120 minut oraz nie dłużej niż 240 minut. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z części praktycznej jest uzyskanie co najmniej 75% punktów z możliwych do zdobycia.

Praktyczny egzamin zawodowy technik masażysta – przykład

U pacjenta przeprowadź ocenę strukturalną i wykonaj masaż klasyczny podudzia lewego, wypełniając polecenia zawarte poniżej. Stosuj podane techniki diagnostyczne oraz terapeutyczne. Przygotuj stanowisko pracy i dokonaj oceny struktur przedniej części podudzia, stosując techniki diagnostyczne:

 • termiczną, opukiwania (tkanka łączna),
 • przesuwania (tkanka łączna)
 • rozcierania (tkanka mięśniowa).

Wykonaj techniki odkształceń w leżeniu tyłem:

 • głaskanie powierzchowne (naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna) okolicy przedniej podudzia;
 • głaskanie głębokie (do powięziowe i domięśniowe) grupy przedniej i bocznej mięśni podudzia;
 • rozcieranie powierzchowne i głębokie (powięź i przegrody międzymięśniowe);
 • ugniatanie jednorącz i szczypcowe podłużne mięśni grupy przedniej podudzia;
 • głaskania końcowe głębokie i powierzchowne (zgodnie z owłosieniem).

Pozytywny wynik uzyskany z obu części egzaminu skutkuje uzyskaniem Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik masażysta MED.10. Dokument ten uprawnia do wykonywania zawodu masażysty zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych na terenie naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

 

Technik masażysta czy warto?

Wiele osób rozważających kształcenie się w zawodzie technik masażysta zadaje sobie pytanie, czy warto? Trudno jednak udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z pewnością zawód masażysty należy do grupy zawodów dających dużą satysfakcję ze względu na świadomość pomagania swoim pacjentom i klientom. Profesjonalna obsługa klienta buduje dobrą atmosferę, autoprezentację oraz komunikację podczas zabiegu.

Z tego samego powodu wymaga on jednak także dużej odporności na stres i wytrzymałości nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Pracując bowiem z ludźmi, istnieje duże prawdopodobieństwo trafienia na osoby o trudnym charakterze, które nie zawsze są uprzejme i traktują masujące je osoby z szacunkiem. Pomimo tego należy wciąż zachować pełen profesjonalizm i wykorzystywać w trakcie masażu posiadaną wiedzę oraz umiejętności.

Kolejną kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę, rozważając rozpoczęcie kształcenia, a następnie pracy w zawodzie masażysty są zarobki. To, ile zarabia masażysta, potrafi skutecznie zniechęcić wiele osób do wykonywania tego zawodu. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że tytuł technika masażysty uprawnia nie tylko do pracy w publicznych placówkach medycznych, takich jak szpitale, ale także tych z sektora prywatnego, gdzie wynagrodzenie masażystów prezentuje się o wiele korzystniej.

 

Gdzie może pracować technik masażysta?

Oprócz wspomnianych wcześniej szpitali i przychodni, masażyści znajdują także zatrudnienie w:

 • gabinetach fizjoterapeutycznych,
 • sanatoriach,
 • hotelowych SPA,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • prywatnych gabinetach masażu,
 • drużynach sportowych.

A także wszelkich innych miejscach, w których ich umiejętności mogą zostać wykorzystane w celu polepszenia jakości stanu zdrowia pacjentów i klientów oraz w celach relaksacyjnych.

Ciekawą alternatywą dla zatrudnienia w różnorodnych placówkach w przypadku techników masażystów jest także otworzenie własnego gabinetu. Jest to bardzo duży krok na ścieżce rozwoju zawodowego, warto odpowiednio przygotować się do tego wyzwania z szkoleniem zarządzania projektami.

Czy po kursie masażu można otworzyć gabinet?

Salon lub gabinet masażu, w którym nie będą świadczone usługi rehabilitacyjne lub lecznicze może otworzyć niemal każdy. Jednak tytuł technika masażysty daje większe możliwości świadczenie usług z różnego zakresu. Poświadczeniem tego jest Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, według którego osoby posiadające Dyplom Technika masażysty mogą podjąć pracę zarówno w placówkach prywatnych, jak i publicznych oraz otwierać własne gabinety masażu.

Z czym wiąże się otworzenie własnego gabinetu masażu?

Możliwość otworzenia gabinetu masażu to jednak jedno, ale obowiązki, jakie należy spełnić to drugie. Technik masażysta, który chce zacząć działać na własny rachunek, posiadając już odpowiednie kwalifikacje, powinien dysponować także odpowiednim lokalem.

Lokal dedykowany do otworzenia gabinetu masażu powinien cechować się przede wszystkim bardzo dobrym oświetleniem zarówno naturalnym, jak i sztucznym. Musi mieć także specjalnie wydzielone miejsce sanitarno-higieniczne, z dostępem do bieżącej wody. Dodatkowo, w przypadku kiedy w gabinecie oferowane mają być masaże „mokre” z wykorzystaniem kremów lub olejków i innych produktów musi być on także wyposażony w prysznic.

Kolejnym elementem wyposażenia gabinetu jest specjalistyczne łóżko do masażu, a także podkłady oraz prześcieradła, bez których wykonywanie masaży nie byłoby możliwe.

Wszystkie te elementy są o tyle istotne, iż wpływają na to, jaką decyzję wyda Sanepid, który musi przed otwarciem gabinetu skontrolować warunki techniczno-sanitarne oraz to, czy wszystkie kwestie regulowane we wcześniej wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zostały spełnione. Dlatego też masażyści planujący otworzyć swój gabinet, powinni się z nim obowiązkowo zapoznać w całości, aby móc świadczyć swoje usługi w pełni legalnie.

Podsumowując, zawód, jakim jest technik masażysta, wymaga przede wszystkim ukończenia przynajmniej 2-letniej szkoły policealnej, zakończonej państwowym egzaminem zawodowym. Pozwala to na pracę zarówno w publicznych placówkach medycznych, jak i prywatnych oraz umożliwia otworzenie własnego gabinetu masażu. W związku z tym jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które poprzez swoje umiejętności manualne chcą pomagać ludziom. Warto także wspomnieć, że ze względu na starzejące się w naszym kraju społeczeństwo, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych masażystów z roku na roku będzie stale rosło. Oznacza to więc, że technik masażysta uznawany jest za jeden z zawodów, w którym zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników stale będzie wzrastać.

 

Picture of Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na X
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły