woman in business

Jak Zostać Specjalistą ds. Kadr i Płac? (10 Wymagań i Obowiązków)

W każdej dużej firmie znajdziemy dział odpowiedzialny za kadry i płace.

 

Na obowiązki pracujących w nim specjalistów składają się przede wszystkim wszelkie działania dotyczące pracowników i współpracowników przedsiębiorstwa, regulowane przez prawo pracy. Kadrowcy dbają o m.in. o przestrzeganie praw, wypełnianie obowiązków każdego z zatrudnionych oraz zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Jeśli myślisz o rozpoczęciu pracy w kadrach, musisz nastawić się na dużo nauki. Jest to szeroka dziedzina wymagająca bardzo dobrego przygotowania i motywacji do rozwoju. Możesz rozważyć studia w tym kierunku, studia podyplomowe lub specjalistyczny kurs kadr i płac. Wiedza potrzeba do wykonywania tego zawodu jest obszerna, a sama praca wymaga wcześniejszego przygotowania.

Czeka Cię praca z rozliczeniami, poszukiwanie interpretacji prawnych, nauka zarządzania dokumentacją pracowniczą oraz symulacje biznesowe. W twoim planie rozwojowym nie może zabraknąć poszerzania umiejętności miękkich, które w pracy związanej z ludźmi są bardzo istotne.

 

Jakie są wymagania na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac?

 

Stanowisko w dziale kadrowo-płacowym wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności.

Ze względu na zakres obowiązków kadrowca, bardzo przydatne może okazać się doświadczenie w pracy biurowej.

 

 

Jeśli chcesz zostać kadrową lub kadrowym najczęściej musisz liczyć się z szerokimi wymaganiami stawianym kandydatom na takie stanowisko.

Jednak to, co dokładnie będzie od ciebie oczekiwane przed podjęciem pracy w dziale kadr i płac, zależy w znacznym stopniu od potencjalnego pracodawcy.

 

Najczęściej od pracowników działu kadr i płac wymagane jest:

 • wyższe wykształcenie ( choc nie zawsze jest to wymóg konieczny)
 • znajomość zagadnień prawnych
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi programów kadrowo- płacowych
 • znajomość języka obcego

Tak więc, jeśli dopiero zaczynasz edukację możesz zadbać o to, żeby spełnić wszystkie wymagania na danym stanowisku.

Zacznij od zdobycia odpowiedniego wykształcenia, rozwijaj kompetencje kadrowe i postaraj się rozpocząć pracę w takich dziedzinach, które doprowadzą cię do wymarzonej roli w dziale kadrowo-płacowym.

 

Podsumowując, od specjalisty ds. kadr i płac najczęściej wymagane jest zarówno wykształcenie wyższe, specyficzne umiejętności jak i doświadczenie w branży.

 • Odpowiednie wykształcenie – wykonywanie zadań na stanowisku kadrowym wymaga zdobycia wiedzy teoretycznej. Kierunki studiów, które będą najbardziej odpowiednie to: prawo, administracja lub finanse i rachunkowość. Możesz też podjąć edukację w ramach studiów podyplomowych oraz dodatkowych kursów. Skorzystać możesz też przy tym z oferowanych promocji na zakup kursu na platformie KursySzkolenia.Online z kodem ARTY70.
 • Wiedza i umiejętności – dobry pracownik działu kadr i płac powinien jeszcze przed zatrudnieniem posiadać wiedzę z zakresu prawa pracy. Powinien znać przepisy BHP oraz specyfikę ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność obsługi komputera i przynajmniej jednego programu kadrowo-płacowego I programu Płatnik. Czasami wymagana jest również znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pomocne okażą się też specyficzne cechy charakteru m.in.: dokładność, pracowitość i chęć rozwoju.
 • Doświadczenie – do pracy na samodzielnym stanowisku związanym z kadrami i płacami często konieczne jest posiadanie wcześniejszego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Przed podjęciem się roli specjalisty dobrze jest rozpocząć budowanie kariery zawodowej od innych stanowisk, które przygotują cię do obowiązków kadrowego. Możesz np. zacząć od praktyki czy stażu w biurze rachunkowym lub objąć stanowisko asystenta ds. kadr i płac. Dzięki temu wiele się nauczysz i zwiększysz swoje szanse na otrzymanie pracy jako specjalista.

Czym charakteryzuje się dobry kadrowiec/kadrowa?

 

W wielu zawodach można wyodrębnić cechy charakteru, które pomagają w jego wykonaniu.

Umiejętności miękkie (w skrócie – umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikatywność, kreatywność, przywództwo lub elastyczność) mogą znacznie zwiększyć predyspozycje do wykonywania konkretnej roli.

Rola pracownika kadr i płac polega w dużej mierze na ciągłym kontakcie z ludźmi. Często to właśnie kadrowa jest odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów pracowników, np. tych związanych z dokumentacją pracowniczą. Specjalista na tym stanowisku powinien wykazywać się więc komunikatywnością i empatią.

Niejednokrotnie musi rozmawiać ze zmartwionymi lub niezadowolonymi pracownikami np. w kwestii zwolnień, urlopów okolicznościowych lub składników naliczonego wynagrodzenia .

To dział HR zajmuje się zażegnywaniem konfliktów pomiędzy pracownikami. Takie działania wymagają od pracownika działu kadr otwartości i umiejętności radzenia sobie w trudnych, niewygodnych sytuacjach. Warto zadbać przy tym o odpowiednią autoprezentację.

Ze względu na pracę z dużą ilością dokumentów specjalista ds. kadr i płac powinien wykazywać się dokładnością, sumiennością i systematycznością. Powinien też po prostu lubić pracę z “papierami”.

Niezwykle ważna jest tutaj chęć stałego poszerzania wiedzy. Kadrowy powinien być na bieżąco z tematami dotyczącymi nowych przepisów prawnych i zmian na rynku.

W roli kadrowej/kadrowego odnajdą się osoby pracowite i skrupulatne, a jednocześnie lubiące pracę z innymi ludźmi. Pracownik kadrowy musi umieć dobrze organizować własną pracę i radzić sobie ze stresem.

Jakie są obowiązki w dziale kadr i płac?

 

Wachlarz zadań na stanowisku ds. kadr i płac jest bardzo szeroki.

Specjaliści w tym dziale, przede wszystkim dbają o relacje firmy z pracownikami. Kadrowcy są odpowiedzialni za sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rozliczanie wynagrodzeń na podstawie ewidencji czasu pracy, którą prowadzą dla każdego pracownika.

Na co dzień sporządzają wiele dokumentów, m.in. listy płac, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, sprawozdania, a także zestawienia i raporty.

Specjaliści ds. kadr i płac odpowiadają za sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON oraz prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W pracy w dziale kadrowo-płacowym istotną rolę odgrywa rozliczanie delegacji, ewidencja zwolnień lekarskich, kontrola badań lekarskich pracowników oraz organizacja i nadzór nad szkoleniami BHP.

W niektórych przypadkach specjalista ds. kadr odpowiada za zarządzanie dokumentami rekrutacyjnymi, a nawet kontrolę i organizację procesów rekrutacji od początku tych procesów aż do zatrudnienia nowego pracownika i jego wdrożenia.

W takiej sytuacji do działu kadr i płac należy planowanie potrzeb kadrowych, poszukiwanie kandydatów do pracy, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, a także zapoznanie wybranego pracownika z zakresem obowiązków na nowym stanowisku pracy.

Dodatkowo, jeśli w przedsiębiorstwie nie ma działu zajmującego się szkoleniami dla pracowników oraz ich motywowaniem, obowiązek ten spoczywa na barkach pracowników działów kadrowych.

10 wymagań i obowiązków specjalisty ds. kadr i płac.

 

Podsumowując, jeśli chcesz pracować w tej branży musisz zwrócić szczególną uwagę na 10 kluczowych aspektów związanych z pracą w dziale kadr i płac.

 

Wymagania i obowiązki pracownika działu kadr i płac:

 1. Wykształcenie w zakresie prawa, administracji, finansów i rachunkowości i zarządzania zasobami ludzkimi, a także potwierdzone dyplomem dodatkowe kursy kadrowe.
 2. Doświadczenie na podobnym środowisku, a co najmniej wcześniejszy staż w dziale kadrowo-płacowym lub w roli asystenta ds. kadr i płac.
 3. Znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność obsługi komputera i programów kadrowo-płacowych.
 4. Kompetencje miękkie np. skrupulatność, dokładność, otwartość i umiejętność radzenia sobie ze stresem, a także chęć do nauki.
 5. Właściwe prowadzenie akt osobowych z dbałością o ich poprawność i zgodność z obowiązującym prawem.
 6. Umiejętność przygotowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej zgodnie z prawem, a przede wszystkim RODO.
 7. Właściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kontrolowanie wyjątkowych sytuacji związanych ze zwolnieniami lekarskimi, urlopami, nadgodzinami i delegacjami.
 8. Dostarczanie na czas odpowiednich informacji do różnych instytucji (m.in. do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 9. Właściwe obliczanie wynagrodzeń za pracę i wypłacanie ich na czas.
 10. Nadzór nad aktualnością badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP dla pracowników

Ile zarabia specjalista ds. kadr i płac?

 

Wiesz już czego wymaga się od specjalisty ds. kadr i płac oraz jakie obowiązki wiążą się z tą pracą na tym stanowisku. Warto zorientować się również jakie są zarobki pracownika kadrowego.

Jak w większości zawodów, wysokość wynagrodzenia pracownika ds. kadr i płac jest zależna od kilku czynników m.in. wykształcenie kadrowca oraz zakresu jego wiedzy dotyczącej prawa pracy i prawa podatkowego.

Różnice w wynagrodzeniu mogą wiązać się z liczbą lat doświadczenia na podobnym stanowisku. Obserwuje się również różnice zarobków kadrowców w zależności od województwa.

 

 

Zgodnie z informacjami dostępnymi na portalu aplikuj.pl mediana miesięcznego wynagrodzenia specjalisty kadr i płac wynosi 3 800 złotych brutto. Połowa specjalistów na tym stanowisku zarabia od 3 077 złotych do 5 000 złotych brutto.

Wynagrodzenie 25 % najgorzej zarabiających pracowników na tym stanowisku wynosi ok. 3 060 złotych brutto. Z kolei 25% najlepiej zarabiających kadrowców otrzymuje pensję w wysokości powyżej 5 000 złotych brutto.

Najwięcej w branży zarabiają kierownicy ds. kadr i płac (aż do 10 000 złotych netto).

Najwyższe zarobki otrzymują specjaliści ds. kadr i płac w województwie mazowieckim (ponad 4 000 złotych), dolnośląskim (ok. 3 700 złotych) i pomorskim (3 600 złotych).

Natomiast najgorzej wynagradzanych specjalistów ds. kadr i płac można spotkać w województwach lubelskim, lubuskim i podkarpackim.

Pensja to jednak nie wszystko na co mogą liczyć specjaliści ds. kadr i płac. Wielu pracodawców, poza wypłatą, oferuje swoim pracownikom dodatkowe benefity. Kadrowcy są często wyposażeni w telefon komórkowy, a czasami również dodatkowy komputer służbowy.

Poza tym mogą liczyć na prywatną opiekę lekarską, karty sportowe, szkolenia oraz kursy, których ukończenie może wiązać się z otrzymaniem podwyżki.

 

Podsumowując

 

W codziennej pracy specjalista ds. kadr i płac zmaga się w wieloma wyzwaniami. Odpowiada za terminowe i właściwe wypłacenie wszystkich wynagrodzeń, prowadzi ewidencję czasu pracy, oblicza kwotę różnych dodatków dla pracowników.

Do niego należy dopilnowanie, aby wszystkie te działania odbywały się zgodnie z prawem i zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie.

Specjaliści w tych zespołach muszą radzić sobie z obsługą różnych narzędzi IT, przede wszystkim programów kadrowo-płacowych, które w znacznym stopniu ułatwiają i automatyzują ich pracę.

Za tak wymagającą pracę mogą liczyć na solidne wynagrodzenie w postaci stałej pensji i dodatkowych benefitów.

Od tych pracowników wymaga się aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności, często są oni wysyłani na różne kursy doszkalające. Dzięki temu mogą się ciągle rozwijać i uzupełniać swoje CV o dodatkowe kompetencje.

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły