Fizjoterapia Studia – 10 Najlepszych Uczelni

Według portalu otouczelnia.pl fizjoterapia to jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów, który plasuje się w top 30 wszystkich wyszukiwań potencjalnych kandydatów. Popularność ta związana jest z faktem, iż od kilku lat zauważamy zwiększone zapotrzebowanie wykwalifikowanych masażystów na rynku pracy.

Z badań Kantar na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej wynika bowiem, że w Polsce średnio 49,9% populacji korzysta z usług fizjoterapeutów, a jak pokazują prognozy, liczba ta stale będzie się zwiększać. Wobec tego dla kogo dedykowany jest ten kierunek i gdzie najlepiej go studiować?

 

Fizjoterapia studia – dla kogo?

 

Przed złożeniem niezbędnych dokumentów na uczelni warto najpierw dowiedzieć się, na czym w ogóle polega fizjoterapia. Studia te to bowiem kierunek, który ściśle związany jest z codziennym kontaktem z ludźmi. Dlatego też osoby wybierające ten zawód powinny cechować się wysoką kulturą osobistą, autoprezentacją, komunikatywnością oraz ogólnym przyjaznym nastawieniem do innych. Warto dbać o rozwój umiejętności komunikacji wśród pracowników poprzez dobór odpowiedniej oferty szkoleń. Wybierając ten zawód należy korzystać z regularnego szkolenia pracowników.

Niezwykle istotna jest także umiejętność słuchania. Dzięki niej przeprowadzany na początku wizyty wywiad przebiega o wiele sprawniej i pozwala uzyskać niezbędne informacje. Warto zadbać o odpowiednią komunikację.

Ponadto przyszli fizjoterapeuci powinny cechować się także:

 • dużą odpornością na stres (w tym dynamicznym zawodzie warto zadbać o odpowiednie umiejętności zarządzania czasem)
 • dobrym stanem zdrowia fizycznego,
 • odpowiednią sprawnością ruchową,
 • spostrzegawczością oraz zdolnością do szybkiej reakcji,
 • wrażliwością i wysoką tolerancją społeczną.

Sprawdź czy jest to zawód dla Ciebie, wykorzystaj przy tym rabat na kurs masażu, wpisując na stronie zamówienia kod zniżkowy ARTY70.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Jednak spełniając nawet powyższe kryteria, nie każdy może pozwolić sobie na wybór tego kierunku kształcenia. Wśród przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wyróżnia się bowiem między innymi:

 • wady postawy utrudniające sprawność manualną,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kostnych,
 • kalectwo utrudniające wykonywanie masażu,
 • przewlekłe zmiany chorobowe skóry dłoni,
 • choroby układu krążenia (w tym żylaki kończyn dolnych),
 • zaburzenia równowagi oraz epilepsję,
 • przewlekłe i nieuleczalne choroby zakaźne.

Zakres kształcenia studentów na kierunku fizjoterapia

Studia fizjoterapia to kierunek, który realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich trwających 10 semestrów, czyli 5 lat. Ich charakter związany jest z ochroną zdrowia oraz przywracaniem sprawności pacjentów. W programie nauczania znaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

Każdy student fizjoterapii po zakończeniu toku nauczania powinien znać dogłębnie anatomię i fizjologię człowieka. Umieć rozpoznawać patologie związane z urazami i wadami postawy oraz wdrażać ich leczenie za pomocą właściwych metod rehabilitacyjnych z wykorzystaniem umiejętności manualnych, a także zjawisk fizycznych takich jak pole magnetyczne, pole elektryczne lub laser.

Bardzo popularne jest również wykonywanie różnych rodzaj masażu, takich jak masaż limfatyczny, bańką chińską czy masaż twarzy. Dlatego fizjoterapia daje dużo możliwości w rozwijaniu swojej kariery.

Studia na kierunku fizjoterapia kończą się Państwowym Egzaminem Fizjoterapeutycznym, który po uzyskaniu pozytywnego wyniku uprawnia do wykonywania zawodu w placówkach medycznych zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

Jakie możliwości dają studia na kierunku fizjoterapii?

Absolwenci kierunku, jakim jest fizjoterapia, mogą być zatrudnieni w:

Mogą także zdecydować się na otworzenie własnego gabinetu fizjoterapii i w ramach jego działalności pomagać pacjentom.

Ponadto jak pokazują zilustrowane na grafice przytaczane już we wstępie badania Kantar na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej, fizjoterapeuci znajdą zatrudnienie nie tylko w dużych aglomeracjach, ale i mniejszych miastach. Tendencja ta będzie z pewnością w najbliższych latach wzrastać z powodu wciąż starzejącego się społeczeństwa i wzmożonej świadomości na temat prozdrowotnego działania fizjoterapii.

Fizjoterapia studia gdzie najlepiej się kształcić – ranking top 20 uczelni w Polsce

 

Fizjoterapia studia gdzie najlepiej studiować? Takie pytanie zadaje sobie większość osób, które w chcą zdobyć wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania tego zawodu. Studia na kierunku fizjoterapii najczęściej oferowane są przez uczelnie medyczne, akademie wychowania fizycznego, a także niektóre z uniwersytetów oraz prywatne szkoły wyższe. Ich ilość nie ułatwia jednak wyboru, dlatego poniżej prezentujemy 20 najlepszych uczelni oferujących ten kierunek.

Uczelnie te zostały wybrane na podstawie Rankingu Perspektywy. Ranking ten przeprowadzany jest rokrocznie i ujmuje w zestawieniu 70 kierunków w 9 grupach, w tym także kierunek, jakim jest fizjoterapia. Pozycja danej uczelnie określana jest w nim na podstawie ścisłych kryteriów, którymi są:

 • prestiż – oceniany przez pracowników naukowych, którzy nie mogli głosować na uczelnie, które są ich miejscem pracy,
 • wysokość zarobków i stopień zatrudnienia absolwentów,
 • potencjał dydaktyczny – określany na podstawie wyników matur osób przyjętych na dane studia,
 • potencjał naukowy – który badany jest na podstawie ilości publikacji naukowych pochodzących z danej uczelni,
 • międzynarodowość – mierzona poprzez ilość studentów spoza granic naszego kraju,
 • kryteria dodatkowe – które stosowane są w przypadku kierunków medycznych, czyli także fizjoterapii. Obejmują one wskaźnik zdawalności egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu.

W związku z tym najlepsze uczelnie według wskaźnika WSK Rankingu Perspektywy przeprowadzonego w 2020 roku prezentują się następująco.

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z wynikiem 100 punktów.

Studia fizjoterapia odbywają się na tej uczelni z podziałem na dwustopniowe etapy nauczania. W trybie jednolitych studiów magisterskich, trwających 5 lat lub studiów II stopnia.

Fizjoterapia studia I stopnia na Wydziale Fizjoterapii odbywają się w tej uczelni wyłącznie w trybie stacjonarnym i są całkowicie nieodpłatne. Natomiast II stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym – nieodpłatnym, jak i niestacjonarnym – odpłatnym.

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Drugie miejsce zajęła natomiast AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Uczelnia ta prowadzi kształcenie na kierunku fizjoterapia, gdzie zdobyć można wykształcenie w formie jednolitych studiów magisterskich trwających 5 lat.

Akademia ta w postępowaniu rekrutacyjnym bierze pod uwagę:

 • wyniki maturalne (konkurs świadectw dojrzałości),
 • wyniki z egzaminu sprawności fizycznej,
 • ocenę stanu zdrowia kandydata.

Aby móc startować w rekrutacji na tę uczelnię należy zdawać na maturze przedmioty podstawowe, czyli język polski oraz obcy, a także jeden ze wskazanych przedmiotów, jakimi są: biologia, chemia lub fizyka.

Studia na kierunku fizjoterapii realizowane przez AWFiS odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Czołówkę najlepszych uczelni posiadających w swojej ofercie kierunek studiów fizjoterapia zamyka AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Studia na kierunku fizjoterapia, na tej uczelni odbywają się w trybie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich lub trybie 2-letnich studiów II stopnia.

Podczas rekrutacji podobnie jak na poprzedniej uczelni niezbędne jest przedłożenie wyników matur z przedmiotów podstawowych i obowiązkowych oraz jednego przedmiotu dodatkowego, jakim może być biologia, fizyka, chemia lub matematyka.

Zarówno w przypadku studiowania jednolitego kierunku magisterskiego, jak i kierunku II stopnia, studia na tej uczelni odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym i są całkowicie nieodpłatne.

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dla przyszłych studentów kierunku fizjoterapia oferuje natomiast możliwość kształcenia się w trybie jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Zasady rekrutacji na UM w Białymstoku wskazują, że kandydat powinien zdawać na maturze jeden z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia lub matematyka. Przy czym żaden z wyników nie powinien być niższy niż 30%, bez względu na zdawany poziom!

 1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

AWF we Wrocławiu to kolejna z wysoko ocenianych uczelni oferujących kształcenie na kierunku fizjoterapia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym ciągłym (od poniedziałku do piątku).

Uczelnia ta realizuje kształcenie w sposób jednolity, oznacza to, że kończą się one uzyskaniem po 5 latach tytułu magistra fizjoterapii. W trakcie rekrutacji na uczelnie wymagane jest zdawania na maturze jednego z tych samych przedmiotów wymienionych przy omawianiu wcześniejszych uczelni. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym przyznawane są na tej uczelni także za:

 • udokumentowany rok pracy w zawodzie fizjoterapeuty,
 • ukończenie studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia,
 • bycie laureatem lub finalistą olimpiad na stopniu centralnym.
 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pomimo że w naszym zestawieniu na 6 miejscu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w Rankingu Perspektywy zajął 5 miejsce ex aequo z AWF we Wrocławiu.

Kształcenie na kierunku fizjoterapia na tej krakowskiej uczelni odbywa się w trybie stacjonarnym w przypadku jednolitych studiów magisterskich oraz w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w przypadku studiów II stopnia. UJ w Krakowie wymaga od kandydatów na studia fizjoterapia, aby zdawali oni obowiązkowo na maturze przedmiot biologia oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot dodatkowy, którym może być: chemia, fizyka lub matematyka.

 1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to kolejna z uczelni, które realizują studia na kierunku fizjoterapia w trybie jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych oraz niestacjonarnych – płatnych. Uczelnia zaznacza jednak warunek, że do uruchomienia kierunku w trybie niestacjonarnym wymagane jest zakwalifikowanie się co najmniej 30 kandydatów.

Dodatkowo UM w Poznaniu oferuje także studia II stopnia na kierunku fizjoterapia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Podobnie jak i na innych uczelniach tak i tutaj w trakcie rekrutacji brane pod uwagę są wyniki matur oraz inne wybitne osiągnięcia kandydatów.

 1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

AWF w Warszawie to z kolei uczelnia, która od 2017 roku realizuje kształcenie na kierunku fizjoterapia w formie jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia. Należy także podkreślić, że uczelnia ta, w odróżnieniu od niektórych Akademii Wychowania Fizycznego, nie wymaga zaliczenia testów sprawnościowych na wybranym kierunku.

W roku akademickim 2020/2021 AWF w Warszawie uruchomił studia fizjoterapia z limitem miejsc wynoszącym 180 studentów. Podstawą rekrutacji na uczelnie są wyniki z matur, przeliczane na punkty.

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

AWF w Poznaniu to uczelnia będąca ex aequo na tym samym miejscu z AWF w Warszawie pod względem poziomu kształcenia. Realizowane są na niej studia fizjoterapia w trybie 5-letnich studiów magisterskich. Wymaganymi od kandydatów przedmiotami zdawanymi na maturze są w tym przypadku:

 • język polski,
 • język obcy,
 • jeden z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka na poziomie rozszerzonym.

Kształcenie na tej uczelni odbywa się wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 1. Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski studia na kierunku fizjoterapia realizuje w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Oferuje on kandydatom możliwość skorzystania z oferty będącej jednolitymi studiami magisterskimi w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, a także studiami II stopnia z możliwością kształcenia się także w trybie dziennym i zaocznym. Rekrutacja na tej uczelni odbywa się na podobnych zasadach jak opisywane wyżej procesy kwalifikowania kandydatów.

Poza pierwszą dziesiątką uczelni mających w swojej ofercie kształcenia kierunek, jakim jest fizjoterapia, uplasowały się natomiast wymienione poniżej placówki. Szczegóły zasad rekrutacji w każdej z nich można znaleźć pod podanymi linkami.

 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 5. Politechnika Opolska
 6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 7. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 8. Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 9. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 10. Akademia WSB
Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły